Тема Методи психологічної корекції: музична терапія Питання для теоретичної підготовки


Скачать 48.23 Kb.
НазваниеТема Методи психологічної корекції: музична терапія Питання для теоретичної підготовки
Дата публикации02.07.2013
Размер48.23 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Психология > Документы
Тема 8. Методи психологічної корекції: музична терапія

Питання для теоретичної підготовки:

 1. Музична терапія як метод психологічної корекції:

1.1. історія виникнення музичної терапії;

1.2. визначення музичної терапії;

1.3. можливості використання музики з психокорекційною метою: емоційне активування в процесі вербальної психотерапії; розвиток навичок міжособистісного спілкування, комунікативних функцій і здібностей; регулюючий вплив на психовегетативні процеси; підвищення естетичних потреб;

1.4. форми музикотерапії в залежності від активності клієнта, ступеня його участі у музикотерапевтичному процесі: активна і пасивна (рецептивна) музикотерапія.

 1. Механізми впливу музики на людину:

  1. психофізіологічні механізми впливу музики;

  2. психологічні механізми впливу музики;

  3. основні психокорекційні механізми музичної терапії:

 2. Застосування музичної терапії в індивідуальній та груповій роботі з клієнтами.

 3. Музична терапія як корекційний метод в роботі з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку.

 4. Кабінет для музичної терапії.

 5. Особливості побудови музичної програми.

 6. Корекційна ритміка – один із видів музичної терапії. Значення корекційної ритміки у системі спеціальної освіти. Структура занять корекційної ритміки.

 7. Танцювально-рухлива терапія:

8.1. мета та функції танцювально-рухливої терапії;

8.2. принципи, задачі танцювально-рухливої терапії;

8.3. види, техніки, етапи танцювально-рухливої терапії.
Час для опрацювання теми: 2 академічні години

Практичні завдання:

 1. З якою метою може використовуватися музика у психокорекційній роботі з дітьми і підлітками?

 2. Поясніть з позиції музичної терапії вислів В.М.Бехтерєва «Музыка – не только фактор облагораживающий, воспитывающий, но и целитель здоровья».

 3. Доберіть приклади як музика впливає на організм людини. Обґрунтуйте з наукових позицій психофізіологічні механізми впливу музики.

 4. Визначити умови ефективності індивідуальної і групової форм музичної терапії у психокорекційній роботі з дітьми різних вікових груп; різних категорій дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

 5. Чи «впливає» порушення психофізичного розвитку дитини на сприйняття музики? Чи відрізняється музичний розвиток дітей раннього, дошкільного, молодшого шкільного віку з порушеннями психічного розвитку?

 6. В чому полягає значення корекційної ритміки у системі спеціальної освіти?

 7. В чому полягають основні функції танцювальної терапії?


Методичні завдання:

 1. Доберіть музичний матеріал для активної та пасивної (рецептивної) форм музикотерапії. Мета психокорекційного впливу: психофізичний тонус, бадьорий настрій, готовність діяти (приймати участь у певній діяльності). Для роботи з клієнтами якого віку, з якими особливостями психофізичного розвитку можна запропонувати підібраний вами музичний матеріал?

 2. Підготуйте план-конспект заняття з корекційної ритміки.

 3. Обґрунтуйте механізми психофізіологічного та психологічного впливу:

а) «живої» етнічної музики;

б) «звуків природи» (співи птахів, звуки тварин, звуки атмосферних явищ (вітер, дощ, шум моря тощо);

в) народних пісень для дітей (колискові пісні, пестушки, потішки, примовки).

Наведіть приклади музичних творів. Запропонуйте методичні умови використання цього музичного матеріалу з психокорекційною метою.
^ Творче завдання:

Розробити, оформити графічно і представити дизайнерський проект музичної кімнати для психокорекційної (психотерапевтичної) роботи з дітьми.
Основна література:

 1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учебник для вузов / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская. - М.: Академия, 2001. – 248 с.

 2. Киселева М.В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе / М.В.Киселева. – СПб.: Речь, 2007. – 336 с. – Гл. Музыкальная терапия. – с. 115.

 3. Мамайчук И.И. Психокорекционные технологии для детей с проблемами в развитии / И. И. Мамайчук. – Спб. : Речь, 2006. – 400 с.

 4. Мова Л. Танцювально-рухова терапія / Л.Мова // Психолог. - №39 (183). – 2005. – с.23-26.

 5. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. / А. А. Осипова. – М. : ТЦ “сфера”, 2001. – 512 с. – Глава 2. Арттерапия. Музыкотерапия. Танцевальная терапия – с.185-193; с. 203-207.

 6. Полякова Н. Корекція емоційно-поведінкових розладів засобами музичної терапії / Н.Полякова // Психолог. - №39 (183). – 2005. – с.27-31.

 7. Слюсарева Е.С., Козловская Г.Ю. Методы психологической коррекции : Учебно-методическое пособие / Е. С. Слюсарева, Г. Ю. Козловская. – Ставрополь : 2008. – 240 с. – Методы психологической коррекции: музыкальная терапия, танцевальная терапия. – с.58.

 8. Козлов В.В., Психология дыхания, музыки, движения / В. В. Козлов. - М. : МАПН, 2009 - с. 178 с.

 9. Козлов В. В., Гиршон А. Е., Веремеенко Н. И. Интеrpативная танцевально-двиrательная терапия: ­ издание 2.-е, расширенное и дополненное. – СПб. : Речь, 2006. – 286 с.

 10. Алвин Дж., Уорик Э. Музыкальная терапия для детей с аутизмом. / Пер. с англ. Ю.В.Князькиной.— М.: Теревинф, 2004.— 208 с.— (Особый ребенок). http://knigosite.ru/library/read/76180

 11. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції : Навч. посібник. / С. Б. Кузікова. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 384 с. – Використання музики з корекційною метою. – с.246-248.; Використання танцю, ритміки, психогімнастика з корекційною метою. – с.248-254.Додаткова література:

 1. Арт-терапия / Сост. и общая редакция А. И. Копытина. – СПб. : Питер, 2001. – 320 с. : ил. – (Серия «Хрестоматия по психологии»).

 2. Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб.: Питер Ком, 1998. – 384 с. (Серия “Мастера психологии”). – Танцевальная терапия. – с.199-231.

 3. Менегетти А. Введение в теорию онтопсихологической музыкотерапии // Методы эффективной психокоррекции: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. – Мн. : Харвест, 1999. – 816 с. – (Библиотека практической психологи). – с. 531-576.

 4. Музыкотерапия в неврологической реабилитации детей // Алгоритмы диагностики, лечения и реабилитации перинатальной патологии маловесных детей / Под ред. Г. В. Яцык. – М.: 2002.

 5. Младенец и музыка // Чичерина Н. А. Воспитание до рождения. Книга о пренатальном воспитании будущих и настоящих родителей. — М.: Academia, 2002.

 6. Науменко Г. М. Котенька-коток. Русские народные детские песни. М.: Дом, 1990.

 7. Элькин В. "ЧЕЛОВЕК И МЕЛОДИЯ" (ФЕНОМЕНЫ МУЗЫКОТЕРАПИИ мелодическими шедеврами). http://www.yugzone.ru/articles/music_t.htm

Похожие:

Тема Методи психологічної корекції: музична терапія Питання для теоретичної підготовки iconТема Методи психологічної корекції: поведінкова терапія Питання для теоретичної підготовки
Методологічні основи поведінкової терапії І психокорекції: теорія радикального біхевіоризму Б. Ф. Скінера
Тема Методи психологічної корекції: музична терапія Питання для теоретичної підготовки iconТема Методи психологічної корекції: ігрова терапія Питання для теоретичної підготовки
Участь батьків у процесі ігрової терапії: консультування батьків, участь батьків у терапевтичному процесі
Тема Методи психологічної корекції: музична терапія Питання для теоретичної підготовки iconТема Методи психологічної корекції: арттерапія Питання для теоретичної підготовки
Методологічні основи психоаналітичного напрямку арттерапії як психокорекційного методу
Тема Методи психологічної корекції: музична терапія Питання для теоретичної підготовки icon7. Методи психологічної корекції: зображувальна терапія
Зображувальна терапія як напрям арттерапії. Корекційні можливості зображувальної терапії
Тема Методи психологічної корекції: музична терапія Питання для теоретичної підготовки icon5. Методи психологічної корекції: казкотерапія
Методологічні основи роботи з казкою (історією) у сучасній психотерапевтичній практиці
Тема Методи психологічної корекції: музична терапія Питання для теоретичної підготовки iconДз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...

Тема Методи психологічної корекції: музична терапія Питання для теоретичної підготовки iconАнімалотерапія як альтернативний метод психологічної корекції
...
Тема Методи психологічної корекції: музична терапія Питання для теоретичної підготовки iconМісце
Навчально-науковий інcтитут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби
Тема Методи психологічної корекції: музична терапія Питання для теоретичної підготовки iconКонтрольні питання для підготовки до заліку (питання 1-80)
Поняття теорії права та держави як науки. Співвідношення теорії права та держави І енциклопедії права
Тема Методи психологічної корекції: музична терапія Питання для теоретичної підготовки iconПерелік питань для підготовки студентів 3 курсу до підсумкового модульного контролю
Змістовий модуль 2: Цитогенетичні методи діагностики природженої та спадкової патології
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница