Тема Методи психологічної корекції: поведінкова терапія Питання для теоретичної підготовки


Скачать 58.05 Kb.
НазваниеТема Методи психологічної корекції: поведінкова терапія Питання для теоретичної підготовки
Дата публикации02.07.2013
Размер58.05 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Психология > Документы
Тема 2. Методи психологічної корекції: поведінкова терапія
Питання для теоретичної підготовки:

 1. Передумови виникнення поведінкової терапії: Джон Б.Уотсон, І.Павлов.

 2. Методологічні основи поведінкової терапії і психокорекції: теорія радикального біхевіоризму Б.Ф.Скінера.

2.1. респондентна поведінка;

2.2. оперантна поведінка (оперантне зумовлення);

2.3. підкріплення, види підкріплення (позитивне, негативне підкріплення; первинне, вторинне підкріплення), режими підкріплення (довгострокове (регулярне) і дискретне (нерегулярне) підкріплення), значення аверсивного контролю (покарання) у формуванні поведінки.

 1. Метод систематичної десенсибілізації:

3.1. визначення методу систематичної десенсибілізації;

3.2. показання до застосування методу систематичної десенсибілізації;

3.3. етапи процедури систематичної десенсибілізації.

4. Імерсійні методи поведінкової психокорекції.

4.1. визначення імерсійного методу;

4.2. імерсійні методи в психокорекційній практиці: метод наводнювання, метод імплозії, метод парадоксальної інтенції.

4.3. показання, умови ефективності та техніка безпеки при використанні імерсійних методів поведінкової психокорекції в роботі з дітьми і підлітками.

5. «Жетонний метод» у психокорекційній роботі з дітьми і підлітками з особливостями психофізичного розвитку: історія виникнення методу, умови його ефективності.

6. Метод холдінгтерапії в психокорекційній роботі з дітьми з особливостями психофізичного розвитку: історія виникнення методу, правила використання методу.

7. Імаго-метод в психокорекційній роботі з дітьми і підлітками: визначення імаго-методу, мета і завдання методу, основні етапи реалізації методу.

Час для опрацювання теми: 2 академічні години
Практичні завдання:

1. Поясніть висловлювання Джона Уотсона, загальновизнаного засновника біхевіоризму:

 • «Похоже, что пришло время, когда психология просто обязана отбросить всякие ссылки на такое понятие, как сознание»;

 • «психология, с точки зрения бихевиоризма – это сугубо объективная ветвь естественной науки. Её теоретическая цель – предсказание поведения и контроль за ним. Интроспекция и самоанализ не являются важной частью её метода… Бихевиорист, в своем стремлении открыть единую систему реакций и чувств животных, не признает разделения на человека и животное».

2. Поясніть з позиції радикального біхевіоризму думку Б.Ф.Скінера про те, що «особистість є не більше ніж набір поведінкових шаблонів».

«…должно изучаться поведение, и только поведение. Поведение, как нечто отличное от внутренней жизни, может быть полностью описано; а это значит, что его можно наблюдать и изучать при помощи измерительных инструментов».

3. На думку Б.Ф.Скінера, «оперантное поведение усиливается или ослабляется теми событиями, которые за ним следуют. В то время как респондентное поведение определяется предыдущими событиями, оперантное поведение зависит от своих последствий». Наведіть приклади респондентної і оперантної поведінки із свого повсякденного життя.

4. Наведіть приклади позитивного і негативного підкріплення поведінки. Виходячи з основних положень теорії Б.Ф. Скінера, які підкріплення є більш ефективними для модифікації поведінки особи? Обґрунтуйте свою думку.

5. Виходячи з основних положень теорії Б.Ф. Скінера, який режим підкріплення (регулярний чи нерегулярний) є більш ефективним для модифікації поведінки особи? Обґрунтуйте свою думку.

6. Дайте визначення методу систематичної десенсибілізації. У яких випадках рекомендовано застосовувати цей психокорекційний метод? Визначте методичні умови ефективності методу систематичної десенсибілізації у роботі з дітьми.

7. Дайте визначення імерсійному методу. Дайте загальну характеристику методам наводнювання, імплозії, парадоксальної інтенції. Визначте методичні умови ефективності імерсійного методу у роботі з дітьми і підлітками. Наведіть приклади конкретних психокорекційних вправ, в основі яких – імерсійний метод.

8. У чому сутність «жетонного методу» психокорекції? Визначте умови ефективності використання «жетонного методу» у роботі з дітьми і підлітками з порушеннями психофізичного розвитку.

9. Для дітей якої категорії (з якими порушеннями психофізичного розвитку) рекомендовано використання методу холдінгтерапії? Обґрунтуйте свою думку.

10. Наведіть приклади психокорекційних вправ для роботи з дітьми і підлітками, в основі яких – імаго-метод.
^ Методичне завдання:

1. Підготуйтесь до проведення психокорекційної вправи по роботі з певним страхом клієнта. В основі психокорекційної роботи – метод системної десенсибілізації. Проведіть демоверсію початкової роботи цим методом у аудиторії на практичному занятті.

2. Проаналізуйте алгоритм навчання потрібній моделі поведінки (вироблення поведінкових навичок):

 1. Демонстрація моделі адекватної поведінки (психологом або членом групи при груповій роботі).

 2. Відпрацювання разом із психологом певної моделі поведінки у певній ситуації. При обіграванні ситуації психолог створює:

а) доброзичливі, сприятливі для спілкування умови, з позиції своєї ролі підтримує та заохочує особу;

б) нейтральні, індиферентні до особи умови;

в) з позиції своєї ролі негативно, критично ставиться до особи, створює умови випробування.

3. Перенесення тренування відпрацьованої моделі поведінки з навчальної обстановки в реальну дійсність.

Завдання: Визначте мету застосування алгоритму, відповідаючи на питання, які саме поведінкові навички ви плануєте формувати в учасника групи. Це можуть бути як конкретні поведінкові навички в певній ситуації (ритуали вітання, прощання, звернення по допомогу; поведінка в театрі, в кінотеатрі), так і навички впевненої, спонтанної, емоційно відкритої поведінки. Підготуйтесь до проведення вправи тренінгу поведінкових умінь (на основі алгоритму вироблення поведінкових навичок) у групі під час практичного заняття.
^ Творче завдання:

Впродовж декількох днів виконуйте вправу «Покарання і підкріплення альтернативної поведінки». За результатами виконання зробіть стислі письмові висновки про ефективність різних видів підкріплення, їх вплив на модифікацію вашої власної поведінки.

^ Наказание и подкрепление альтернативного поведения

Часть 1. Наказание.

Выберите особенность вашего поведения, которую бы вы хотели исправить. Например, вы регулярно опаздываете на занятия, занимаетесь на лекции посторонними делами, переедаете, поздно ложитесь спать или грубо разговариваете. Выбрав, особенность поведения или вредную привычку, наказывайте себя каждый раз, когда возникает нежелательное поведение. Наказанием может служить оскорбление, лишение какого0либо удовольствия или какое-то другое неприятное действие. Самое просто наказание – введение определенной суммы штрафа за каждое проявление запрещенного поведения. Накопившиеся деньги могут пойти на благотворительность.

Через несколько дней (неделю) проверьте свои результаты.

^ Часть 2. Позитивное подкрепление.

Теперь выберите ту модель поведения, к которой вы хотели бы прибегать как можно чаще (например, выполнение занятие спортом).

Начните подкреплять себя каждый раз, когда проявляете желательное поведение (например, выполняете физические упражнения). Делайте себе небольшие подарки, поощрением может служить просто похвала, шоколадка и т.д. Наиболее эффективное поощрение – сам факт, что ваши успехи кем-то замечены.

Через несколько дней (неделю) проверьте результаты.

^ Анализ и выводы: Изменилось ли ваше поведение? Как вы относитесь к такому методу модификации вашего поведения? Подумайте о том, какую роль может сыграть в вашей жизни разное воздействие, оказываемое на вас наказанием и поощрением.
Основна література:

 1. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. / А. А. Осипова. – М. : ТЦ “сфера”, 2001. – 512 с. – Методы поведенческой коррекции. – с.215-243.

 2. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. Посібник. / С. Б. Кузікова. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 384 с. – Використання методів поведінкової терапії з корекційною метою. – с.254-259.

 3. Мамайчук И.И. Психокорекционные технологии для детей с проблемами в развитии / И. И. Мамайчук. – Спб. : Речь, 2006. – 400 с.

 4. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (основные положения, исследования и применение)/ Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : Питер Кон, 1998. – 608 с.

 5. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения / Р. Фрейджер, Д. Фейдимен. – СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 864 с. (Психологическая энциклопедия)

 6. http://behavior.romek.ru

Похожие:

Тема Методи психологічної корекції: поведінкова терапія Питання для теоретичної підготовки iconТема Методи психологічної корекції: музична терапія Питання для теоретичної підготовки
Музична терапія як корекційний метод в роботі з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку
Тема Методи психологічної корекції: поведінкова терапія Питання для теоретичної підготовки iconТема Методи психологічної корекції: ігрова терапія Питання для теоретичної підготовки
Участь батьків у процесі ігрової терапії: консультування батьків, участь батьків у терапевтичному процесі
Тема Методи психологічної корекції: поведінкова терапія Питання для теоретичної підготовки iconТема Методи психологічної корекції: арттерапія Питання для теоретичної підготовки
Методологічні основи психоаналітичного напрямку арттерапії як психокорекційного методу
Тема Методи психологічної корекції: поведінкова терапія Питання для теоретичної підготовки icon7. Методи психологічної корекції: зображувальна терапія
Зображувальна терапія як напрям арттерапії. Корекційні можливості зображувальної терапії
Тема Методи психологічної корекції: поведінкова терапія Питання для теоретичної підготовки icon5. Методи психологічної корекції: казкотерапія
Методологічні основи роботи з казкою (історією) у сучасній психотерапевтичній практиці
Тема Методи психологічної корекції: поведінкова терапія Питання для теоретичної підготовки iconДз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...

Тема Методи психологічної корекції: поведінкова терапія Питання для теоретичної підготовки iconАнімалотерапія як альтернативний метод психологічної корекції
...
Тема Методи психологічної корекції: поведінкова терапія Питання для теоретичної підготовки iconМісце
Навчально-науковий інcтитут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби
Тема Методи психологічної корекції: поведінкова терапія Питання для теоретичної підготовки iconКонтрольні питання для підготовки до заліку (питання 1-80)
Поняття теорії права та держави як науки. Співвідношення теорії права та держави І енциклопедії права
Тема Методи психологічної корекції: поведінкова терапія Питання для теоретичної підготовки iconПерелік питань для підготовки студентів 3 курсу до підсумкового модульного контролю
Змістовий модуль 2: Цитогенетичні методи діагностики природженої та спадкової патології
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница