Тема Методи психологічної корекції: ігрова терапія Питання для теоретичної підготовки


НазваниеТема Методи психологічної корекції: ігрова терапія Питання для теоретичної підготовки
Дата публикации02.07.2013
Размер29.1 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Психология > Документы
Тема 1. Методи психологічної корекції: ігрова терапія
Питання для теоретичної підготовки:

 1. Ігрова терапія як метод психокорекційного впливу при роботі з дітьми різних вікових груп. Основні психологічні механізми корекційного впливу гри.

 2. Основні види (напрямки) ігрової терапії:

  1. психоаналітична ігрова терапія (М.Кляйн, Г.Хаг-Хельмут, А.Фрейд);

  2. ігрова терапія відреагування (Д.Леві, Г.Хембідж);

  3. ігрова терапія побудови стосунків (Дж.Тафт, Ф.Ален, О.Ранк, К.Мустакас, М.Ловенфельд, Е.Ньюсон);

  4. ігрова терапія, центрована на клієнті (К.Роджерс);

  5. примітивна ігрова терапія (Е.Александер, Дж.Вотерленд, Г.Лендрет, Ф.Нельсон, П.Хафф та ін.).

 1. Ігрова терапія у російській психотерапевтичній практиці: клініко-психологічний підхід О.Захарова; інтегрована ігрова терапія Л.Костіної.

 2. Директивний і недирективний підходи в ігровій терапії.

 3. Індивідуальна та групова форми ігрової терапія.

 4. Участь батьків у процесі ігрової терапії: консультування батьків, участь батьків у терапевтичному процесі,

 5. Ігрова кімната та її устаткування.

 6. Вимоги, що висуваються до психолога-ігротерапевта: особистісний рівень, професійна підготовка.

 7. Умови ефективності використання методу ігрової терапії в роботі з дітьми і підлітками з порушеннями психофізичного розвитку.

Час для опрацювання теми: 4 академічні години
Практичні завдання:

1. Зробити порівняльний аналіз основних видів (напрямків) ігрової терапії, визначити спільне і те, що суттєво відрізняється.

2. Визначити умови ефективності індивідуальної і групової форм ігрової терапії у психокорекційній роботі з дітьми різних вікових груп; різних категорій дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

3. Визначити особистісні професійно значущі якості психолога-ігротерапевта.

4. Підготуйте приклади спонтанної та спрямованої гри. Доберіть дидактичний (ігровий, іграшковий) матеріал до кожної гри. Визначте методичні умови проведення гри. До якого напрямку ігрової терапії відносяться ці ігри? З дитиною (дітьми) якого віку, з якими особливостями психофізичного розвитку можна проводити ці ігри? Підготуйтесь до проведення демоверсії однієї ігри на практичному занятті.
^ Творче завдання:

Розробити, оформити графічно і представити дизайнерський проект ігрової кімнати для психокорекційної (психотерапевтичної) роботи з дітьми. В межах якого напрямку ігрової терапії можуть проводитися заняття у цій ігровій кімнаті?
Основна література:

 1. Литвиненко С.А. Ігротерапія / С. Литвиненко. К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека шкільного світу).

 2. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. / А. А. Осипова. – М. : ТЦ “сфера”, 2001. – 512 с. – Игротерапия. – с.160-199.

 3. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. Посібник. / С. Б. Кузікова. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 384 с. – Використання методів ігрової терапії з корекційною метою. – с.232-238.

 4. Мамайчук И.И. Психокорекционные технологии для детей с проблемами в развитии / И. И. Мамайчук. – Спб. : Речь, 2006. – 400 с.

 5. Лэндрет Г. Л. Игровая терапия: искусство отношений. Пер. с англ. — М., Институт практической психологии, 1998. – 368 с.Додаткова література

 1. Винникотт Д.В. Игра и реальность. / Д. В. Винникотт. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2002. – 266 с.

 2. Захаров А.И Игра как способ преодоления неврозов у детей. / А. И. Захаров. – М. : Издательство «Каро», 2006. – 416 с.

 3. Методы эффективной психокоррекции: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. – Мн. : Харвест, 1999. – 816 с. – Лэндрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений. – с.475-530.

 4. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья. / А. С. Спиваковская. – Том 1. – М. : ООО Апрель Пресс, ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 304 с.

 5. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья. / А. С. Спиваковская. – Том 1. Психотерапия детского аутизма. – М. : ООО Апрель-Пресс, ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. - 464 с.

 6. Эльконин Д.Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. - 2-е изд. — М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. — 360 с.

 7. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. / Е. А. Янушко. – М.: Теревинф, 2004. - 136 с.

Похожие:

Тема Методи психологічної корекції: ігрова терапія Питання для теоретичної підготовки iconТема Методи психологічної корекції: музична терапія Питання для теоретичної підготовки
Музична терапія як корекційний метод в роботі з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку
Тема Методи психологічної корекції: ігрова терапія Питання для теоретичної підготовки iconТема Методи психологічної корекції: поведінкова терапія Питання для теоретичної підготовки
Методологічні основи поведінкової терапії І психокорекції: теорія радикального біхевіоризму Б. Ф. Скінера
Тема Методи психологічної корекції: ігрова терапія Питання для теоретичної підготовки iconТема Методи психологічної корекції: арттерапія Питання для теоретичної підготовки
Методологічні основи психоаналітичного напрямку арттерапії як психокорекційного методу
Тема Методи психологічної корекції: ігрова терапія Питання для теоретичної підготовки icon7. Методи психологічної корекції: зображувальна терапія
Зображувальна терапія як напрям арттерапії. Корекційні можливості зображувальної терапії
Тема Методи психологічної корекції: ігрова терапія Питання для теоретичної підготовки icon5. Методи психологічної корекції: казкотерапія
Методологічні основи роботи з казкою (історією) у сучасній психотерапевтичній практиці
Тема Методи психологічної корекції: ігрова терапія Питання для теоретичної підготовки iconДз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...

Тема Методи психологічної корекції: ігрова терапія Питання для теоретичної підготовки iconАнімалотерапія як альтернативний метод психологічної корекції
...
Тема Методи психологічної корекції: ігрова терапія Питання для теоретичної підготовки iconМісце
Навчально-науковий інcтитут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби
Тема Методи психологічної корекції: ігрова терапія Питання для теоретичної підготовки iconКонтрольні питання для підготовки до заліку (питання 1-80)
Поняття теорії права та держави як науки. Співвідношення теорії права та держави І енциклопедії права
Тема Методи психологічної корекції: ігрова терапія Питання для теоретичної підготовки iconПерелік питань для підготовки студентів 3 курсу до підсумкового модульного контролю
Змістовий модуль 2: Цитогенетичні методи діагностики природженої та спадкової патології
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница