Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології Кафедра психології тестові завдання з дисципліни етнопсихологія для фахівців окр бакалавр І напряму підготовки (спеціальності) психологія


Скачать 126.81 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології Кафедра психології тестові завдання з дисципліни етнопсихологія для фахівців окр бакалавр І напряму підготовки (спеціальності) психологія
Дата публикации28.07.2013
Размер126.81 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Психология > Документы


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра психології

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

з дисципліни ЕТНОПСИХОЛОГІЯ

для фахівців ОКР бакалавр

і напряму підготовки (спеціальності) психологія

Обговорені та схвалені на засіданні кафедри

«___» ______________ 2013 року

Протокол № ___

КИЇВ-2013

ПІБ Бажанюк Валентина Станіславівна__________________________________________________

ЕТНОПСИХОЛОГІЯ

1. ЕТНІЧНІ ПОЧУТТЯ ПРОЯВЛЯЮТЬСЯ

А. у емоційних переживаннях, пов`язаних із ставленням до свого народу

В. у типі особистості

2. ЕТНІЧНИЙ НІГІЛІЗМ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ

А. у формі заперечення всіх етнонаціональних здобутків цінності свого народу

В. у розумінні зверхнього ставлення до нації

3. ЕТНІЧНИЙ НАРЦИСИЗМ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ

А. у надмірному вихваленні та самозахисті свого етносу

В. у невмінні володіти собою

4. ЕТНІЧНІ СМАКИ – ЦЕ

А. спосіб оцінювання психологічних властивостей індивіда та народу за певними критеріями

В. специфіка літератури

5. В ЕТНІЧНИХ УСТАНОВКАХ СФОКУСОВАНІ

А. комплекс поглядів, орієнтацій та переконань особи на історично минуле і сучасне життя етнічної спільноти та характер її стосунків з іншими народами

В. засоби масової інформації

6. ЕТНІЧНІ ПЕРЕСУДИ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ

А. негативне етнічне ставлення однієї групи до іншої на основі певних засвоєних етнічних стереотипів оцінювання та форм поведінки

В. чутки та плітки

7. ЕТНІЧНІ СТЕРЕОТИПИ МОЖНА ІНТЕРПРЕТУВАТИ ЯК

А. схематизований, забарвлений емоційно – стабільний соціоетнічний образ, який автоматично поширюється на всіх представників етнічної спільноти

В. ригідність мислення

8. ЕТНОЦЕНТРИЗМ НАРОДУ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ

А. в уявленнях про свою етнічну спільноту, що виставляється як свого роду еталон, через призму оцінюються життєдіяльність, цінності та орієнтації інших народів

В. розумінні національної ідентичності

9. НАЦІОНАЛІСТИЧНІ НАСТРОЇ ПРОЯВЛЯЮТЬСЯ

А. у некритичному сприйнятті інформації та негативних установках стосовно певної етнічної групи

В. у повсякденному одязі

10. ЕТНІЧНИЙ КОНФОРМІЗМ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ

А. у слухняній поведінці та пасивному сприйманні представниками етнічної меншини культурних норм та цінностей домінуючої етнічної спільноти

В. у розумінні політично – правового статусу етносу

11. САМОБУТНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ОБРАЗУ АНГЛІЙЦІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ

А. острівним розташуванням держави

В. консерватизмом

12. ДЛЯ ФРАНЦУЗІВ ХАРАКТЕРНИМИ ОЗНАКАМИ є :

А. веселість, оптимізм, жартівливість, щирість, ощадність

В. консерватизм

13. ГОЛОВНИМИ СТЕРЕОТИПАМИ – МАРКЕРАМИ НІМЕЦЬКОГО НАРОДУ Є

А. патріотизм

В педантичність, пунктуальність, любов до порядку, ощадність

14. ПСИХОЛОГІЧНИМ МАРКЕРОМ ІТАЛІЙЦІВ Є

А. відчуття свободи

В. експресивність, повна підвладність почуттям та емоціям

15. ДЛЯ ІТАЛІЙЦІВ ХАРАКТЕРНИМ Є

А. педантизм

В. любов до розважальних заходів, схильність до урочистостей

16. ДЛЯ ХАРАКТЕРУ ТА МЕНТАЛЬНОСТІ АМЕРИКАНЦІВ ХАРАКТЕРНИМИ Є

А. обов`язковість

В. неприборкана енергійність, активність та ініціативність

17. ВЕЛИКУ РОЛЬ У РЕГУЛЮВАННІ ПОВЕДІНКИ АМЕРИКАНЦІВ ВІДІГРАЮТЬ

А. етнічні меншини

В. громадська думка та реклама

18. ДЛЯ ЯПОНЦІВ ТА КИТАЙЦІВ ВЛАСТИВІ ТАКІ РИСИ

А. націоналізм

В. старанність, любов до праці

19. В ЯПОНСЬКІЙ ВИРОБНИЧІЙ АТМОСФЕРІ ГОЛОВНИМ КРЕДОМ Є

А. демократія

В. безмежна вірність корпоративній організації

20. ДЛЯ КИТАЙЦІВ ВЛАСТИВІ ТАКІ РИСИ ЯК

А. гордість

В. пошана до старших, витривалість, терпимість

21. ІСНУВАННЯ ЕТНОСУ НАЙБІЛЬШ ХАРАКТЕРНЕ

А. для часів демократії

В. для первіснообщинного ладу

22. ГОЛОВНОЮ ОЗНАКОЮ ЕТНОСУ Є

А. спільна валюта

В. наявність шлюбно – родинних зв’язків

23. ГОЛОВНОЮ ОЗНАКОЮ ЕТНОСУ Є

А. кліматичні умови

В. спільна територія;

24. ГОЛОВНОЮ ОЗНАКОЮ ЕТНОСУ Є

А. одяг

В. мова

25. ГОЛОВНОЮ ОЗНАКОЮ ЕТНОСУ Є

А. доходи населення

В. економічна єдність

26. ОСНОВНІ ЕТНІЧНІ ОЗНАКИ ПЕРЕДАЮТЬСЯ

А. у спеціальних школах

В. по сподковасті

27. ЕТНОС – ЦЕ Є ЗАСТАЛЕНА СУКУПНІСТЬ ЛЮДЕЙ, ЯКА ІСТОРИЧНО СКЛАЛАСЯ І МАЄ

А. спільну територію

В. спільні особливості мови, культури та психіки

28. ПОСТУПОВЕ Й БЕЗПОВОРОТНЕ ЗМЕНШЕННЯ ЕТНІЧНОЇ СПЕЦИФІКИ ОБУМОВЛЕННЯ

А. кліматом та територією

В. побутом, одягом, кухнею, облаштуванням житла, зовнішнім видом міст

29. ЗВЕРНЕННЯ ДО ЕТНІЧНИХ ЦІНОСТЕЙ Є

А. причиною відособлення

В. захисною реакцією людської психіки на складність, знеособленість, метушливість і нестабільність сучасного життя

30. ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕТНОСУ ГРУНТУЄТЬСЯ НА

А. факті отримання нової інформації

В. факті, що головною функцією є збереження, відтворення й розвиток етнокультурної – інформаційної мережі

31. РОЗБІЖНАСТІ МІЖ ЕТНОСОМ (за Туміловим ) ВИЗНАЮТЬ

А. за одягом та їжею

В. за стереотипом поведінки, який є вищою формою активної адаптації людини до ландшафту

32. АКТУАЛІЗМ, ЯК ФАЗА ЕТНОГЕНЕЗУ ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ

А. мотивацією народу

В. домінуванням становленням до сучасного

33. ПАСЕЇЗМ ЯК ОДНЯ З ФАЗ ЕТНОГЕНЕЗУ ЦЕ

А. домінуючі настрої

В. домінування ставлення етносу до свого минулого

34. ОДНА З ФАЗ ЄТНОГЕНЕЗУ Є

А. біологічна фаза

В. така, в якій домінує ставлення до майбутнього

35. КРИТЕРІЯМИ ГЕОГРАФІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ ПРИНАДЛЕЖНОСТІ НАРОДІВ Є

А.спільність території

В. дані мовознавства, антропології, духовна та матеріальної культури

36. ТИПОВІ ПРОЯВИ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НАРОДУ МОЖНА ВІДСЛІДКУВАТИ ЗА:

А. проявами темпераменту

В. культурою та звичаями

37. КУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ ЕТНОСУ МОЖНА ПРОСЕЖИТИ ЗА:

А. освітою нроду

В. за піснями, літературою, перказамиі

38. ЯКІ РИСИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ МОЖНА ПОЯСНИТИ НА ОСНОВІ ІСТОРИЧНОГО ПІДХОДУ:

А. домінування інтересів

В. заздрість

39. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПІДХОДУ В ІНТЕПРИТАЦІЇ КОНКРЕТНОГО ЕТНОСУ МОЖНА ЗРОЗУМІТИ ЗА

А. наявністю власності

В. за рівнем економічного стану народу

40. АНТРОПОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕТНОСІВ АКЦЕНТУЄ УВАГУ НА

А. тілебудові організму

В. біологічну, генетичну спорідненість між різними етнічними групами

41. ДО РАСОВИХ ОЗНАК ЕТНОСУ ВІДНОСЯТЬСЯ

А. розподіл на території

В. форма волосся, колір шкіри, колір волосся

42. ДО РАСОВИХ ОЗНАК ЕТНОСУ ВІДНОСЯТЬСЯ

А. особливості клімату на території

В. колір очей зріст, пропорції тіла, параметри голови

43. НАЙПОШИРЕНІШОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ РАС Є

А. чорношкір, білошкірі, жовтошкірі

В. європеоїди, монголоїди, негроїди, австалоїди

44. ОДНІЄЮ З НАЙВАЖЛИВІШИХ КЛАСИФІКАЦІЙ ЕТНОСУ Є

А. фізична класифікація

В. мовна класифікація

45. МОВНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОХОДЖЕННЯ ЕТНОСУ ДАЄ

А. розуміння мислення етносу

В. конкретні уявлення про етнопсихологічне спорідненя відповідних народів, спільні дженрела походження тієї або іншої культури

46. ЕТНОЦЕНТРИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЦЕ

А. прояв егоїзму

В. некритична перевага певної етнічної групи й самоідентифікація індивіда з нею

47. ЕТНОДОМІНУЮЧА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЦЕ

А. теорія рас

В. такий тип ідентичності, при якому етнічність стає найбільш переважаючою перед усіма іншими видами ідентичності

48. ЕТНІЧНИЙ ФАНАТИЗМ

А. це особливий стан людей

В. тип ідентичності, коли абсолютне до¬мінування етнічних інтересів і цілей часто трактується іраціонально, супроводжується готовністю заради них до будь-яких жертв й дій. Це крайня форма агресивної ідентичності.

49. ЕТНІЧНИЙ ФАНАТИЗМ ЦЕ

А. це особливий стан людей

В. це крайня форма агресивної ідентичності.

50. ЕТНІЧНА ІНДИФЕРЕНТНІСТЬ

А. особливість прояву почуттів народу

В. тип ідентичності, що виникає, коли люди байдужі до проблеми власної етнічності й міжетнічних відносин, цінностей свого й іншого народів.

51.ЕТНІЧНА ІНДИФЕРЕНТНІСТЬ ЦЕ

А. особливість прояву почуттів народу

В. характерна ознака етносу, коли вони незалежні від норм і традицій власної етнічної групи, і на життєві вчинки й поведінку в будь-яких сферах діяльності не впливають ні власна етнічна приналежність

52. ЕТНОНІГІЛІЗМ У ФОРМІ КОСМОПОЛІТИЗМУ ЦЕ

А. своєрідна байдужість етносу

В. заперечення етнічності, етнічних, етнокультурних цінностей

53. ЕТНОНІГІЛІЗМ У ФОРМІ КОСМОПОЛІТИЗМУ ЦЕ

А. своєрідна байдужість етносу

В.тип етнічної ідентичності виникає з усвідомленням низького статусу своєї етнічної групи, визнанням її меншовартості порівняно з іншими

54. ЕТНОНІГІЛІЗМ У ФОРМІ КОСМОПОЛІТИЗМУ

А. своєрідна байдужість етносу

В. уникнення демонстрації своєї етнічності, а іноді й взагалі заперечення будь-якої етнічності.

55. АМБІВАЛЕНТНА ЕТНІЧНІСТЬ ЦЕ

А. прояв почутів етносу

В. не виражена явно етнічна ідентичність, розповсюджена в змішаному етнічному середовищі.

56. АМБІВАЛЕНТНА ЕТНІЧНІСТЬ ЦЕ

А. прояв почутів етносу

В. роздвоєне відношення до етносу

57. АМБІВАЛЕНТНА ЕТНІЧНІСТЬ ЦЕ

А. прояв почутів етносу

В. поєднання декількох озанк з різних етносів

58. ЕТНОДИФЕРЕНЦІЮЮЧІ ОЗНАКИ ЦЕ

А. відміннсоті в характері етносу

В. зовнішні відмінні риси фізичного типу людей

59. ЕТНОДИФЕРЕНЦІЮЮЧІ ОЗНАКИ ЦЕ

А. відміннсоті в характері етносу

В. расові ознаки

58. ЕТНОДИФЕРЕНЦІЮЮЧІ ОЗНАКИ ЦЕ

А. відміннсоті в характері етносу

В. расова приналежнІсть етносу

59. НАРОДНИЙ ДУХ В ЕТНОПСИХОЛОГІЇ ВИВЧАЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ

А. документів

В. аналізу конкретно-історичних продуктів культури народів: мови, міфів і звичаїв

60. ОСНОВНИМИ ТЕОРЕТИЧНИМИ ПИТАННЯМИ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ В ЕТНОПСИХОЛОГІЇ ВЧЕНИХ США Були

А. особливості утворення країни

В. вивчення національного характеру, проблема розуміння та співвідношення норми і патології в різних культурах, аналіз значення раннього досвіду дитинства для формування особистості.

61. Етнічна психологія, на думку Г.Шпета, має бути

А. дослідницькою галуззю

В. описовою, а не пояснювальною наукою . Предметом цих описів, класифікацій та систематизацій є всі соціальні явища - мова, міф, наука, релігія тощо - викликають у народу відповідні переживання.

62. ПРЕДМЕТОМ ЕТНОПСИХОЛОГІЇ Л.ВИГОТСЬКИЙ ВВАЖАВ

А. наукові дослцідження

В. кроскультурні дослідження і насамперед міжетнічний порівняльний аналіз психічної діяльності представників «традиційних» і «цивілізованих» суспільств

63.ПРЕДМЕТОМ ЕТНОПСИХОЛОГІЇ Л.ВИГОТСЬКИЙ ВВАЖАВ

А. соціальні явища

В. інструментальний метод

64. ПРЕДМЕТОМ ЕТНОПСИХОЛОГІЇ О.ЛУРІЯ ВВАЖАВ

А. історичні дані народу

В. дослідження пізнавальних процесів (сприйняття, мислення, уяви), а також самоаналізу та самооцінки виявили зміни як форми, так і змісту свідомої діяльності

65. В ЕТНОПСИХОЛОГІЇ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ЗАГАЛЬНО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ У ТАКИХ СФЕРАХ

А. політологія

В. етнопедагогіка як система етнотрадиційних уявлень і практичних заходів виховання дітей

66. В ЕТНОПСИХОЛОГІЇ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ЗАГАЛЬНО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ У ТАКИХ СФЕРАХ

А. політологія

В. етноконфліктологія як система народних засобів запобігання конфліктним ситуаціям різного рівня та їхнього розв'язання

67. В ЕТНОПСИХОЛОГІЇ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ЗАГАЛЬНО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ у ТАКИХ СФЕРАХ

А. політологія

В. етнопсихіатрія як система етнічних способів нормалізації відхилень, спричинених нервово-психічними захворюваннями, та коригування хворобливих новоутворень свідомості соматогенної природи

68. В ЕТНОПСИХОЛОГІЇ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ЗАГАЛЬНО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ У ТАКИХ СФЕРАХ

А. політологія

В. етнопсихолінгвістику як систему знань про етнічні особливості мовно-розумового розвитку

69. В СВОЇХ ІДЕЯХ ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ВЧЕНИЙ М.КОСТОМАРОВ ВИОКРЕМИВ ТРИ ОСНОВНИХ СФЕРИ СВІТОГЛЯДУ НАРОДУ

А. релігія , культура, освіта

В. духовну, історичну і суспільну.

70. ДУХОВНА КУЛЬТУРА НАРОДУ ЗА КОСТОМАРОВИМ

А. це ставлення народу до Бога та природи

В. ментальність народу

71. ІСТОРИЧНА КУЛЬТУРА НАРОДУ ЗА КОСТОМАРОВИМ

А. погляди народу на своє минуле, свою історію

В. ментальність народу

72. СУСПІЛЬНА КУЛЬТУРА НАРОДУ ЗА КОСТОМАРОВИМ

А. погляди народу на особливості суспільних відносин у різні епохи

В. ментальність народу

73. НАЙВАЖЛИВІШИМ ЕТНОДИФЕРЕНЦІЮЮЧИМ І ЕТНОФОРМУЮЧИМ ЧИННИКОМ ВЧЕНИЙ ПОТЕБНЯ ВВАЖАВ

А. мову народу

В. одяг народу

74. МОВА НОРОДУ НА ДУМКУ ПОТЕБНІ Є

А. найголовнішою етноспецифічною ознакою мови є втілена в ній система засобів мислення

В. ознакою етносвідомості

75. НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ЦЕ

А. своєрідне, специфічне поєднання загальнолюдських рис у конкретних історичних і соціально-економічних умовах буття нації

В. прояви темпераменту нації

Ключі

1. А

2. А

3. А

4. А

5. А

6. А

7. А

8. А

9. А

10. А

11. А

12. А

13. В

14. В

15. В

16. В

17. В

18.В

19. В

20. В


21. В

22. В

23. в

24. В

25. В

26. в

27. В

28. В

29. В

з0. В

31. В

32. В

33. В

34. В

35. В

36. В

37. В

38. В

39. В

40. В

41. В

42. В

43.В

44. В

45. В

46. В

47. В

48. В

49. В

50.В

51. В

52. В

53. В

54. В

55. В

56. В

57. В

58. В

59. В

60. В

61. В

62. В

63. В

64. В

65.В

66. В

67. В

68. В

69. В

70. В

71. А

72. А

73. А

74. А

75. А


Похожие:

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології Кафедра психології тестові завдання з дисципліни етнопсихологія для фахівців окр бакалавр І напряму підготовки (спеціальності) психологія iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...
«Диференційна психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № від 2013 року) для студентів третього...
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології Кафедра психології тестові завдання з дисципліни етнопсихологія для фахівців окр бакалавр І напряму підготовки (спеціальності) психологія iconЗатверджую
Робоча програма з навчальної дисципліни «Конфліктологія» для студентів навчально-наукового інститут права та психології Національної...
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології Кафедра психології тестові завдання з дисципліни етнопсихологія для фахівців окр бакалавр І напряму підготовки (спеціальності) психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології Кафедра психології тестові завдання з дисципліни етнопсихологія для фахівців окр бакалавр І напряму підготовки (спеціальності) психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології Кафедра психології тестові завдання з дисципліни етнопсихологія для фахівців окр бакалавр І напряму підготовки (спеціальності) психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології Кафедра психології тестові завдання з дисципліни етнопсихологія для фахівців окр бакалавр І напряму підготовки (спеціальності) психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології Кафедра психології тестові завдання з дисципліни етнопсихологія для фахівців окр бакалавр І напряму підготовки (спеціальності) психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології Кафедра психології тестові завдання з дисципліни етнопсихологія для фахівців окр бакалавр І напряму підготовки (спеціальності) психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології Кафедра психології тестові завдання з дисципліни етнопсихологія для фахівців окр бакалавр І напряму підготовки (спеціальності) психологія iconМарчук А. І. Мзо судова психіатрія. Навчальний посібник
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології Кафедра психології тестові завдання з дисципліни етнопсихологія для фахівців окр бакалавр І напряму підготовки (спеціальності) психологія iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Б структурований текст, у якому можуть здійснюватися переходи по виділених мітках
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница