Затверджую


Скачать 391.25 Kb.
НазваниеЗатверджую
страница2/4
Дата публикации28.07.2013
Размер391.25 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Психология > Документы
1   2   3   4
Тема 8. Маніпуляція та антиманіпулятивні технології

^ Зміст теми. Сутність і природа маніпуляції. Основні ознаки феномену маніпуляції. Основні принципи маніпулятивної поведінки.

Типологія маніпуляторів і їх характеристика. Тактики маніпулятивної поведінки.

Прийоми та методи виявлення маніпуляцій: маніпуляції засновані на правилах справедливості та маніпуляції спрямовані на знищення опонента. Засоби та способи протидії маніпулятивним технологіям.

^ Професійна складова засвоєння тактики маніпулятивної поведінки та основних анти маніпулятивних технологій.

Змістовий модуль 3. Практична конфліктологія

Тема 9. Галузева конфліктологія

Зміст теми. Конфлікти у різноманітних сферах людської взаємодії: основні причини, наслідки, типологія, технології врегулювання. Сімейні конфлікти: типові конфлікти між чоловіком та дружиною, конфлікти між батьками та дітьми, психологічне консультування конфліктних сімей. Управлінські конфлікти: причини вертикальних конфліктів в організаціях, їх особливості, умови та способи попередження вертикальних конфліктів, вирішення конфліктів між керівником та підлеглим. Організаційно-трудові конфлікти. Конфлікти в умовах навчальної діяльності: конфлікти між учнями в школі, способи вирішення конфліктів між вчителем та учнем. Політичні конфлікти: внутрішньополітичні та зовнішньополітичні конфлікти, їх типологія, специфіка, попередження. Правові конфлікти. Глобальні та регіональні конфлікти. Релігійні конфлікти.

^ Професійна складова конфлікти у різних сферах людської взаємодії.

Тема 10. Конфліктологічна компетентність психолога

Зміст теми. Поняття конфліктологічної компетентності, його змістовна характеристика.

Психологічна структура особистості. Поняття стресу та дистресу. Стресостійкість, конфліктостійкість. Свідомі (копінг-механізми) та несвідомі (механізми психологічного захисту) механізми подолання стресу. Теорії поведінки особистості у конфліктній взаємодії (К.-Г. Юнг, К.Р. Роджерс, Е. Берн).

Посередницька діяльність психолога по врегулюванню конфліктів. Професійна етика психолога. Особливості діяльності психолога по врегулюванню конфліктів у різних сферах життєдіяльності (сімейні, педагогічні, організаційно-трудові, управлінські, правові конфлікти).

^ Професійна складова конфліктологічна компетентність, основні механізми психологічного захисту в конфліктах, особливості посередницької діяльності психолога у конфліктній взаємодії.

^ Тема 11. Особливості застосування психологічних методик у практиці вирішення конфліктів

Зміст теми. Психологічний інструментарій у діагностиці та врегулюванні конфліктів. Визначення психологічних особливостей особистості у конфлікті (темперамент, типологія, установки, спрямованість, ціннісно-смислова сфера). Діагностичний опитувальник соціально-психологічного клімату в колективі. Аналіз структури та якості робітничих відносин в організації. Методика «Оцінка якостей колективу». Стратегія виходу із конфлікту за методикою К. Томаса – Р. Кіллмена. Методика принципових переговорів Р. Фішера – У. Юрі. Сутність конфліктологічної методики Х. Корнеліус – Ш. Фейр. "Я–концепція" К. Роджерса. Метод картографії.

^ Професійна складова визначення психологічних особливостей особистості в конфлікті, аналіз структури та якості робітничих відносин в організації.

4. Структура навчальної дисципліни

Назва модулів і тем

Кількість годин

Усього

У тому числі

лекції

семінари

практичні

самостій-на робота

індивідуа-льна робота

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1 Загальна теорія конфлікту

Тема 1. Конфліктологія як наука і навчальна дисципліна

8

4

-

-

4

-

Тема 2. Сутність і природа конфлікту

6

-

2

-

4

-

Тема 3. Еволюція конфліктологічних ідей

10

4

2

-

4

-

Тема 4. Динаміка конфлікту

12
4

2+

4

2

Разом за ЗМ 1

36

8

8

2

16

2

Змістовий модуль 2 Управління конфліктними процесами

Тема 5. Управління конфліктами

6

-

4

-

2

-

Тема 6. Переговори та медіація

10

4

2

-

4

-

Тема 7. Методика ефективного спілкування та раціональної поведінки у конфлікті

8

4

-

-

4

-

Тема 8. Маніпуляція та антиманіпулятивні технології

12

-

4

2+

4

2

Разом за ЗМ 2

36

8

10

2

14

2

Змістовий модуль 3 Практична конфліктологія

Тема 9. Галузева конфліктологія

10

4

-

-

6

-

Тема 10. Конфліктологічна компетентність психолога

12

2

4

-

6

-

Тема 11. Особливості застосування психологічних методик у практиці вирішення конфліктів

14

-

4

2+

6

2

Разом за ЗМ 3:

36

6

8

2

18

2

Усього годин:

108

22

26

6

48

6


^ 5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 2. Сутність і природа конфлікту

2

2

Тема 3. Еволюція конфліктологічних ідей

2

3

Тема 4. Динаміка конфлікту

4

4

Тема 5. Управління конфліктами

4

5

Тема 6. Переговори та медіація

2

6

Тема 8. Маніпуляція та антиманіпулятивні технології

4

7

Тема 10. Конфліктологічна компетентність психолога

4

8

Тема 11. Особливості застосування психологічних методик у практиці вирішення конфліктів

4

Усього годин:

26


^ 6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 4. Динаміка конфлікту

2

2

Тема 8. Маніпуляція та антиманіпулятивні технології

2

3

Тема 11. Особливості застосування психологічних методик у практиці вирішення конфліктів

2

Усього годин:

6


^ 8. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 1. Конфліктологія як наука і навчальна дисципліна

4

2

Тема 2. Сутність і природа конфлікту

4

3

Тема 3. Еволюція конфліктологічних ідей

4

4

Тема 4. Динаміка конфлікту

4

5

Тема 5. Управління конфліктами

2

6

Тема 6. Переговори та медіація

4

7

Тема 7. Методика ефективного спілкування та раціональної поведінки у конфлікті

4

8

Тема 8. Маніпуляція та антиманіпулятивні технології

4

9

Тема 9. Галузева конфліктологія

6

10

Тема 10. Конфліктологічна компетентність психолога

6

11

Тема 11. Особливості застосування психологічних методик у практиці вирішення конфліктів

6

^ Усього годин:

48
1   2   3   4

Похожие:

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую” Ректор одаба

Затверджую icon"Затверджую" Заступник першого проректора нтуу "кпі" В.І. Тимофєєв

Затверджую iconЗатверджую
Розробники: Волошок О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психологічного консультування І психотерапії
Затверджую iconЗатверджую
Розробники: доктор філософії, перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи, професор Віленська Е. В
Затверджую iconЗатверджую
Роль, місце І завдання цивільного захисту в структурі заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення України
Затверджую iconЗатверджую
Розробники: В.І. Ткаченко, доцент кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Затверджую iconЗатверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор
...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница