Затверджую


Скачать 391.25 Kb.
НазваниеЗатверджую
страница3/4
Дата публикации28.07.2013
Размер391.25 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Психология > Документы
1   2   3   4

9. Індивідуальні завдання

^ Теми для написання рефератів та доповідей

 1. Охарактеризуйте історію розвитку галузей вітчизняної конфліктології.

 2. Надайте характеристику історії та сучасного стану зарубіжної конфліктології.

 3. Обґрунтуйте або спростуйте необхідність вивчення зооконфліктів.

 4. Розкрийте сутність подвійного характеру функцій конфлікту.

 5. Назвіть та охарактеризуйте внутрішньоособистісні та міжособистісні конфлікти. Чи можуть дані види конфліктів сприяти виникненню суїцидільних нахилів особистості? Доведіть свою думку.

 6. Опишіть різницю вирішення конфліктів у громадянсько-процесуальному та кримінально-процесуальному порядку.

 7. Особливості динаміки кримінальних конфліктів.

 8. Специфіка переговорного процесу із злочинцями.

 9. Надайте аналіз байки Езопа «Лисиця та козел» в термінах структурної моделі конфлікту.

 10. Способи вирішення вихідного конфлікту на прикладі байки Ж. Де Лафонтена «Півень та лисиця».

 11. Вирішення вихідного конфлікту в термінах структурної моделі на прикладі байки І. Крилова «Ворона і лисиця».

 12. Вирішення вихідного конфлікту в термінах структурної моделі на прикладі притчі Соломона «Який із трьох?».

 13. Надайте всі можливі варіанти вирішення конфлікту у байці І. Крилова «Стрекоза и муравей», виберіть найоптимальніший з них.

 14. Визначте єдине стабільне вирішення конфлікту у казках О. Пушкіна:

а) казка про рибака та рибку;

б) казка про попа та його робітника Балду;

в) казка про царя Салтана;

г) казка про мертву царівну та сімох багатирів;

д) казка про золотого півника.

 1. Особливості конфліктних відносин у старшокласників.

 2. Особливості педагогічних конфліктів.

 3. Особливості конфліктів між батьками та дітьми, їх профілактика.

 4. Сімейні конфлікти та способи їх вирішення.

 5. Конфлікти між керівником та підлеглим.

 6. Соціальні конфлікти та шляхи їх вирішення.

 7. Ігровий метод як спосіб вирішення конфліктів у школярів.

 8. Конструктивні та деструктивні функції подружніх конфліктів.

 9. Процедури примирення при трудових конфліктах.

 10. Типологія етнополітичних конфліктів на території бувшого СРСР.

 11. Поняття та типологія політичних конфліктів.

 12. Визначення та типологія насильства.

 13. Основні причини насильницької поведінки.

 14. Рольова теорія конфлікту (Ч. Кулі, Дж. Мід).

 15. Концепція позитивно-функціонального конфлікту Л. Козера.

 16. Концепція конфліктної моделі суспільства Р. Дарендорфа.

 17. Загальна теорія конфлікту К. Боулдінга.

Завдання для самостійного опрацювання

Робота з таблицями

Таблиця № 1

Типологія конфліктів^ Критерії класифікації

Типологія конфліктів

1

В залежності від сторін-учасників

1
2
3
4
2

В залежності від потреб

1
2
3
3

За спрямованістю

1
2
3
4

За часовими параметрами

1
2
3
5

За результативністю

1
2
6

За природою виникнення

1
2
3
7

За рівнем прояву

1
2
Таблиця № 2

Класифікація конфліктогенів^ Характер конфліктогену

Форма

прояву

1

Пряме негативне відношення
2

Зверхнє відношення
3

Хвастливість
4

Менторське відношення
5

Регресивна поведінка
6

Порушення етики
7

Нечесніть, нещирість

Таблиця № 3

Типологія переговорів^ Критерій типології

Типи переговорів

1

За кількістю учасників

1
2
2

За залученням третьої нейтральної сторони

1
2
3

В залежності від характеру взаємодії

1
2
4

Залежно від цілей

1
2
3
4
5
^ Таблиця № 4

Стадії переговорівНазва стадії переговорів

Характеристика стадії переговорів

1

Підготовка до переговорів
2

Проведення переговорів

а

Попередній вибір позиції учасників
б

Пошук компромісного рішення
в

Завершення переговорів
3

Аналіз результатів переговорів
Таблиця № 5

Стадії медіації^ Назва стадії

Характеристика стадії

1

Формування структури та довіри
2

Аналіз фактів та виявлення проблем
3

Пошук альтернатив
4

Переговори та ухвалення рішень
5

Складання підсумкового документа
6

Затвердження угоди
^ Таблиця № 6

Технології регулювання конфліктівНазва

Основний зміст

1

Інформаційні
2

Комунікативні
3

Соціально-психологічні
4

Організаційні
Самостійно скласти таблицю

^ Таблиця № 1

Види політичних конфліктів

Види міжнародних політичних конфліктів

Приклади з історії

Найбільш значимі наслідки


^ Таблиця № 2

Еволюція поглядів на конфлікт

Період

Імена

Позитивні погляди на конфлікт

Негативні погляди на конфлікт

Самостійна розробка мультимедійних презентацій

План

 1. Назва теми презентації;

 2. Основні поняття (не більше 3-х);

 3. Основні тези;

 4. Цікава інформація по темі (статистика, експерименти тощо);

 5. Завдання на перевірку засвоєного матеріалу теми (запитання, тести, перевірочні завдання тощо);

 6. Список літератури для самостійного вивчення (не більше 5 джерел);

 7. ПІПб автора презентації, номер групи.

Ведення словника

Перелік термінів, що обов’язково мають бути відображені у словнику

Абстракція, авторитет, агонія, агресія, адаптація, адепт, адміністрація, антагонізм, антагоніст, альтруїзм, амбівалентність, антипатія, антисемітизм, апатія, арбітр, арбітраж, афект, афіліація, відчуження, внутрішньоособистісний конфлікт, взаємодія, взаємодія міжособистісна, витіснення, рамки конфлікту, гіпноз, гомеостаз, група дифузна, група неформальна, група офіційна, група референтна, девіантна поведінка, деперсоналізація, діагностика конфлікту, динаміка конфлікту, дистрес, захист психологічний, еволюція конфлікту, ейфорія, емпатія, ідентифікація, інцидент, катарсис, колізія, комплекс неповноцінності, консенсус, конфлікт, конфлікт латентний, конформність, конфронтація, криза, лібідо, лідер, логотерапія, медіатор, медіація, міжгрупова дискримінація, міжособистісні відносини, мозкова атака (брейнштормінг), мотивація, нав’язливий стан, напруження психічне, насильство, неврози, невротичний конфлікт, негативізм, ненависть, спілкування, несвідоме, об’єкт конфлікту, організація соціальна, пароксизм, переговори, поведінка агресивна, погранична ситуація, посередник, потреба, предмет конфлікту, претензія, прелімінарії, проблемна ситуація, протекціонізм, психічна реабілітація, психічне здоров’я, психодрама, психоз, психопатія, ранг опонента, революція, релаксація, рівень домагань, роль, самоактуалізація, самооцінка, совість, суперництво, співробітництво, страйк, соціалізація, соціальна психологія, статус, стереотип соціальний, стрес, сором, сублімація, суїцид, терор, толерантність, тоталітаризм, третейський суддя, фобії, фрустрація, ціль, ціннісні орієнтації.
1   2   3   4

Похожие:

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую” Ректор одаба

Затверджую icon"Затверджую" Заступник першого проректора нтуу "кпі" В.І. Тимофєєв

Затверджую iconЗатверджую
Розробники: Волошок О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психологічного консультування І психотерапії
Затверджую iconЗатверджую
Розробники: доктор філософії, перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи, професор Віленська Е. В
Затверджую iconЗатверджую
Роль, місце І завдання цивільного захисту в структурі заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення України
Затверджую iconЗатверджую
Розробники: В.І. Ткаченко, доцент кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Затверджую iconЗатверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор
...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница