Предмет психології вищої школи, її завдання, основні категорії та зв'язок з іншими науками


Скачать 84.37 Kb.
НазваниеПредмет психології вищої школи, її завдання, основні категорії та зв'язок з іншими науками
Дата публикации06.08.2013
Размер84.37 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Психология > Документы
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 1. Предмет психології вищої школи, її завдання, основні категорії та зв'язок з іншими науками.

 2. Роль психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача вищої школи.

 3. Структура й міждисциплінарні зв'язки курсу "Психологія вищої школи".

 4. Методологія науково-психологічних досліджень. Класифікація та загальна характеристика методів психології вищої школи.

 5. Психологічна характеристика пізнавальних процесів у студентському віці.

 6. Психологічний аналіз особистості викладача вищої школи.

 7. Характеристика ,,Я-концепції"' студента.

 8. Суперечливості та кризи студентського віку і шляхи їх вирішення.

 9. Узалежнені форми поведінки у студентському віці.

 10. Адаптація студентів-першокурсників та іноземних студентів до навчання у вищій школі.

 11. Професіоналізація як новоутворення студентського віку.

 12. Вплив міжособистісних взаємин у студентській групі на формування навчальної активності студентів.

 13. Психологічний аналіз професійно-педагогічного спілкування викладачів ВНЗ.

 14. Види міжособистісних стосунків у студентській групі. Порівняльна характеристика лідерства та керівництва.

 15. Психологічні компоненти професійної адаптації викладачів вищої школи.

 16. Виховання, самовиховання і саморозвиток майбутніх фахівців із вищою освітою.

 17. Роль психологічної служби у забезпеченні навчально-виховного процесу у вищій школі

 18. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і студентів.

 19. Навчально-професійна діяльність як провідна діяльність студентів, її психологічні особливості, структура і функції.

 20. Психологічна суть образу професії як умови професійного становлення студентів.

 21. Професійно-педагогічне спілкування та його особливості в умовах вищого навчального закладу.

 22. Стилі професійно-педагогічного спілкування та оцінка їх ефективності.

 23. Психологічна характеристика навчально-виховного процесу у ВНЗ.

 24. Загальна характеристика діяльності викладача вищої школи.

 25. Загальна характеристика етнопсихології та релігійної приналежності студентської молоді.

 26. Психологічна готовність студентів до професійної діяльності по закінченню ВНЗ.

 27. Академічна успішність студентів, її критерії та умови ефективності. Причини неуспішності та їх подолання.

 28. Студентство як особливе соціально-психологічне явище.

 29. Види діяльності викладача вищої школи та їх психологічні особливості.

 30. Своєрідність соціальної ситуації розвитку сучасного студента.

 31. Характеристика студентського віку як особливого періоду життя людини.

 32. Динаміка проблем і завдань розвитку студента протягом навчання його у вузі.

 33. Новоутворення студентського віку як передумова успішного розв'язання професійних завдань молодим фахівцем.

 34. Вимоги до особистості фахівця з вищою освітою.

 35. Фактори, що визначають соціально-психологічний портрет сучасного студента.

 36. Аналіз студентської молоді залежно від мотивів обрання нею професії (спеціальності) і здобуття вищої освіти.

 37. Проблема профорієнтації старшокласників і профвідбору абітурієнтів до вищого навчального закладу.

 38. Психологічні типи викладачів та оцінка ефективності їх педагогічної діяльності.

 39. Уявлення студентів про "ідеального" викладача.

 40. Уявлення викладачів про "ідеального" студента.

 41. Розвиток особистості студента як головне завдання вищої школи.

 42. Авторитет викладача, його критерії та рівні.

 43. Психологічна культура викладача ВНЗ.

 44. Бар'єри професійно-педагогічного спілкування.

 45. Взаємні оцінні ставлення та їх роль у навчально-професійній взаємодії викладачів і студентів.

 46. Напрями реформування вищої освіти та науки в Україні у ХХІ столітті

 47. Основні методологічні питання наукової психології.

 48. Наукова програма "Особистість - ХХІ століття".

 49. Викладання психології у ХVІІ- ХХ століттях.

 50. Поясніть типологічні особливості сучасних студентів.

 51. Розкрийте поняття про емоційно-вольову сферу студента.

 52. Індивідуально-психологічні особливості особистості студента.

 53. Мотиваційна сфера особистості студента.

 54. Лідерство та керівництво у студентських групах.

 55. Особливості конфліктів у студентському середовищі.

 56. Психологічні особливості студентської сім'ї.

 57. Особливості самостійної роботи та самостійної діяльності студента.

 58. Основи професійного самовизначення.

 59. Характеристика способів самовиховання.

 60. Шляхи виховання творчої особистості

 61. Наукові погляди на структуру особистості викладача.

 62. Охарактеризуйте когнітивну сферу викладача.

 63. Антистресові саногенні психотехнології.

 64. Педагогічні здібності, їх cтpyктурa та рівні.

 65. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності.

 66. Зміст, компоненти та характерні риси професіоналізму викладача

 67. Професійна спрямованість викладача, її види та роль у професійній діяльності.

 68. Способи впливу під час спілкування викладачів і студентів

 69. Моделі педагогічного спілкування.

 70. Шляхи розвитку мотивації студентів.

 71. Психологічний зміст кар'єри викладача.

 72. Аналіз діяльності колективу кафедри. 1. Предмет психології вищої школи та їх завдання.

 2. Основні категорії психології вищої школи та її зв'язок з іншими науками.

 3. Роль психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача вищої школи.

 4. Методологія психологічних досліджень у вищій школі.

 5. Класифікація та загальна характеристика методів психології вищої школи.

 6. Психологічна характеристика пізнавальних процесів у студентському віці.

 7. Психологічний аналіз особистості викладача вищої школи.

 8. Психологічні механізми виховання студентської молоді.

 9. Суперечливості та кризи студентського віку і шляхи їх вирішення.

 10. Психологічна сутність учіння студента.

 11. Адаптація студентів-першокурсників до навчання у вищій школі.

 12. Професіоналізація як новоутворення студентського віку.

 13. Процеси групової динаміки у студентській групі та їх вплив на навчальну діяльність студентів.

 14. Психологічні особливості професійної адаптації викладачів вищої школи.

 15. Виховання, самовиховання і саморозвиток майбутніх фахівців із вищою освітою.

 16. Роль психологічної служби у забезпеченні навчально-виховного процесу у вищій школі (Положення про психологічну службу системи освіти України № 616 від 02.07.2009 р).

 17. Навчально-професійна діяльність як провідна діяльність студентів, її психологічні особливості.

 18. Професійно-педагогічне спілкування та його особливості в умовах вищого навчального закладу.

 19. Стилі професійно-педагогічного спілкування та оцінка їх ефективності.

 20. Міжособистісний та груповий конфлікт у вищій школі та шляхи їх подолання.

 21. Структура конфлікту та шляхи його подолання.

 22. Сутність та компоненти готовності до педагогічної діяльності.

 23. Види діяльності викладача вищої школи та їх психологічні особливості.

 24. Психологічна готовність студентів до професійної діяльності по закінченню ВНЗ.

 25. Академічна успішність студентів, її критерії та умови ефективності. Причини неуспішності та їх подолання.

 26. Характеристика студентського віку як особливого періоду життя людини.

 27. Динаміка проблем і завдань розвитку студента протягом навчання його у вузі.

 28. Вимоги до особистості фахівця з вищою освітою.

 29. Аналіз студентської молоді залежно від мотивів обрання нею професії (спеціальності) і здобуття вищої освіти.

 30. Проблема профорієнтації старшокласників і профвідбору абітурієнтів до вищого навчального закладу.

 31. Психологічні типи викладачів та оцінка ефективності їх педагогічної діяльності.

 32. Психологічна культура викладача ВНЗ.

 33. Бар'єри професійно-педагогічного спілкування та шляхи їх усунення.

 34. Взаємні оцінні ставлення та їх роль у навчально-професійній взаємодії викладачів і студентів.

 35. Напрями реформування вищої освіти та науки в Україні у ХХІ столітті

 36. Поясніть типологічні особливості сучасних студентів.

 37. Емоційно-вольова сфера студента та її роль у навчальній діяльності.

 38. Мотиваційна сфера особистості студента.

 39. Лідерство та керівництво у студентських групах.

 40. Характеристика способів самовиховання.

 41. Шляхи розвитку творчої особистості студента.

 42. Етапи розвитку студентської академічної групи.

 43. Охарактеризуйте когнітивну сферу викладача.

 44. Педагогічні здібності, їх cтpyктурa та рівні.

 45. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності.

 46. Професійна спрямованість викладача, її види та результативність педагогічної діяльності.

 47. Професіоналізм викладача та його складові.

 48. Способи впливу викладачів і студентів під час спілкування.

 49. Мета та зміст виховання студентської молоді на сучасному етапі розвитку суспільства.

 50. Вербальні та невербальні засоби спілкування у педагогічному середовищі та їх роль у навчальному процесі.

 51. Педагогічна майстерність викладача та її елементи.

 52. Сутність самоактуалізації студента, його характеристики та способи досягнення.

 53. Зміст особистісного та професійного самовизначення студента.

 54. Особистісне та професійне самовизначення викладача ВНЗ.

 55. Рефлексія та її значення у професійній діяльності викладача.

 56. Психологічні особливості студентського самоврядування.

 57. Суїцідальна поведінка студентської молоді, її причини та профілактика.

 58. Ігрозалежність та наркоманія у студентському середовищі, їх причини та профілактика.

 59. Причини пиятства у студентському середовищі та профілактика.

 60. Здоров’я і здоровий спосіб життя молоді.

 61. Психологічна сутність авторитету викладача.

 62. Самооцінка та її значення у навчальній діяльності студента. Шляхи формування позитивної самооцінки студентів.

 63. Позитивна та негативна «Я-концепція» студента, характеристика, значення для навчання й шляхи трансформації.

 64. Соціалізація студентської молоді.

 65. Уявлення студентів про сім’ю та сімейне життя. Підготовка підростаючого покоління до шлюбу.

 66. Психотехнології збереження професійного здоров’я викладача.

 67. Стрес та його прояви у навчальній діяльності студентів.

 68. Стресові фактори роботи викладача ВНЗ.

 69. Імпровізація у педагогічні діяльності.

 70. Сутність суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача та студента.

 71. Психологічна суть образу професії як умови професійного становлення студентів.

 72. Новоутворення студентського віку як передумова успішного розв'язання професійних завдань молодим фахівцем.

 73. Уявлення студентів про "ідеального" викладача.

 74. Уявлення викладачів про "ідеального" студента.

 75. Основні методологічні питання наукової психології.

 76. Наукова програма "Особистість - ХХІ століття".

 77. Формування «Я-концепції» майбутнього фахівця.

 78. Студентство як особливе соціально-психологічне явище.

 79. Особливості адаптації іноземних студентів до навчання у вищій школі.

 80. Психологічний аналіз професійно-педагогічного спілкування викладачів ВНЗ.

 81. Види міжособистісних стосунків у студентській групі. Порівняльна характеристика лідерства та керівництва.

 82. Психологічна характеристика навчально-виховного процесу у ВНЗ.

 83. Загальна характеристика етнопсихології та релігійної приналежності студентської молоді.

 84. Своєрідність соціальної ситуації розвитку сучасного студента.

 85. Особливості студентської сім'ї.

Похожие:

Предмет психології вищої школи, її завдання, основні категорії та зв\Передмова
Завдання психології вищої школи на сучасному етапі реформування вищої освіти в Україні
Предмет психології вищої школи, її завдання, основні категорії та зв\Предмет І завдання патологічної фізіології, зв'язок з іншими науками, значення для клініки
Патологическая физиология — это наука, изучающая общие закономерности возникновения, развития и исхода болезни. Это наука о жизнедеятельности...
Предмет психології вищої школи, її завдання, основні категорії та зв\Рефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної...
Вплив природознавства на становлення психології як самостійної науки в кінці ХІХ ст
Предмет психології вищої школи, її завдання, основні категорії та зв\Питання на семінари з етики та етикету
Об’єктивні категорії моральної свідомості: обов’язок, відповідальність, справедливість. Професійний та моральний обов’язок юриста:...
Предмет психології вищої школи, її завдання, основні категорії та зв\Для самоконтролю І підготовки до іспиту з історії
Предмет, методи І завдання науки історії держави І права зарубіжних країн. Взаємодія її з іншими юридичними дисциплінами
Предмет психології вищої школи, її завдання, основні категорії та зв\План семінарського заняття: Предмет І об’єкт історії психології
Виникнення історії психології як окремої галузі психологічної науки та етапи її становлення
Предмет психології вищої школи, її завдання, основні категорії та зв\Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
А. спосіб оцінювання психологічних властивостей індивіда та народу за певними критеріями
Предмет психології вищої школи, її завдання, основні категорії та зв\Факультет психології Студентське наукове товариство факультету психології Інформаційний лист
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на факультеті психології відбудеться англомовна
Предмет психології вищої школи, її завдання, основні категорії та зв\Факультет психології Студентське наукове товариство факультету психології Інформаційний лист
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на факультеті психології відбудеться англомовна
Предмет психології вищої школи, її завдання, основні категорії та зв\Основні поняття та категорії теми №6
...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница