Поняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного профілю. Структура І функції терапевтичного стаціонару


Скачать 110.22 Kb.
НазваниеПоняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного профілю. Структура І функції терапевтичного стаціонару
Дата публикации24.05.2013
Размер110.22 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Спорт > Документы
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Модуль 1.
Змістовний модуль 1.
Тема 1. Поняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного профілю. Структура і функції терапевтичного стаціонару.
Актуальність теми. Догляд за хворими є невід’ємною і важливою ланкою в системі надання хворим медичної допомоги. Не менше за 50 % успіху лікування належить правильному ефективному догляду. Освоєння навичок догляду є першим кроком у формуванні лікаря, першим кроком до клініки. Майбутній лікар має добре знати структуру та функції лікувальних закладів, особливості оформлення медичної документації, володіти навичками санітарної обробки хворого, транспортування тяжкохворих, принципами санітарної обробки приміщень і таке інше, що дозволить йому під час його роботи лікарем контролювати та організовувати діяльність молодшого та середнього медичного персоналу, попереджувати помилки, які можуть призвести до небажаних наслідків, і сприяти створенню оптимальних умов для найшвидшого і повноцінного одужання пацієнтів вже на першому етапі його перебування в лікувальному закладі.
^ Ціль загальна. Вміти демонструвати знання структури і функцій терапевтичного стаціонару, володіння практичними навичками підтримання санітарно-гігієнічного режиму у приймальному та терапевтичному відділеннях.
^ Конкретні цілі.

 1. Демонструвати знання основних принципів медичної допомоги.

 2. Вміти визначати зміст загального та спеціального догляду за хворими та його роль в структурі загально-терапевтичних закладів.

 3. Демонструвати володіння навичками дотримання лікувально-охоронного та забезпечення санітарно-гігієнічного режиму основних підрозділів терапевтичного стаціонару.

 4. Демонструвати знання документації у приймальному та терапевтичному відділенні, основ їх оформлення.

 5. Демонструвати знання основних принципів санітарної обробки хворих у приймальному відділенні.

 6. Вміти транспортувати хворого з приймального до терапевтичного відділення.


Цілі вихідного рівня.

 1. Приготування та застосування дезинфікуючих розчинів (кафедра біоорганічної та біологічної хімії; кафедра мікробіології)

 2. Антропометричні дослідження (кафедра анатомії людини; кафедра нормальної фізіології).

 3. Огляд хворого на педикульоз та коросту (кафедра медичної біології).

 4. Приготування мазку зі слизової зіву (кафедра мікробіології).


Для перевірки відповідності вихідного рівня Ваших знань-умінь необхідному, виконайте запропоновані завдання, правильність виконання їх зіставте з еталонами.
^ Завдання для самоперевірки і самокорекції вихідного рівня.
1. Для дезинфекції ванни молодша медсестра має приготувати 0,5 % розчин хлорного вапна. Для цього треба взяти на 10 літрів розчину

A. 100 мл 10 % маточного розчину

B. 200 мл 10 % маточного розчину

C. 300 мл 10 % маточного розчину

D. 400 мл 10 % маточного розчину

 1. 500 мл 10 % маточного розчину
 1. Для приготування 10 % маточного розчину хлорного вапна треба взяти на 10 літрів води

 1. 100 мг сухої речовини

B. 200 мг сухої речовини

C. 300 мг сухої речовини

D. 800 мг сухої речовини

Е. 1 кг сухої речовини


 1. Мазок із зіву беруть

 1. На предметне скло

 2. У чашку Петрі

 3. У стерильну хімічну пробірку

 4. У центрифужну пробірку

 5. У відалевську пробірку


4. Для визначення зрісту пацієнта треба притулити до вертикальної планки ростоміра.

 1. Потилицею

 2. Лопатками

 3. П’ятами

 4. Сідницями

 5. Всіма цими частинами тіла


Еталони відповідей. 1 Е; 2 Е; 3 С; 4 Е.
Інформацію, необхідну для поповнення вихідного рівня знань, можете знайти в таких підручниках:

    1. Анатомія

    2. Біонеорганічна хімія

    3. Мікробіологія


Переходьте до вивчення таких матеріалів:

       1. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими, К., 1993-304 стр.

       2. Щулипенко І.М.Загальний та спеціальний догляд за хворими з основами валеології, К., 1998-384 стр.

       3. Загальний догляд за хворими в терапевтичному та хірургічному стаціонарах / За ред. Візіра А.Д. Учбовий посібник для студентів медичних вузів.-Запоріжжя, 1996.

       4. Методичні розробки для аудиторної та самостійної роботи студентів

       5. Граф логічної структури теми.


Теоретичні питання, на підставі котрих можливо виконання цільових видів діяльності.

    1. Морально-етичні та деонтологічні засади формування медичного фахівця.

    2. Зміст загального та спеціального догляду за хворими у структурі загальнотерапевтичних заходів.

    3. Основні засади дезинфекції та дезиінсекції.

    4. Поняття про лікувально-охоронний, санітарно-гігієнічний та лікарняний режими.


Після засвоєння цих питань, ознайомтеся з графом логічної структури теми (додаток 1).

^

Алгоритм дій


І етап. Під керівництвом викладача ознайомтеся зі структурою і функціями приймального відділення: прийом хворих, реєстрація, заповнення медичної документації (журнал прийому хворих, медична карта стаціонарного хворого, статистична карта). Прийміть участь у проведенні антропометричних досліджень (визначення маси тіла, зрісту хворого), в огляді шкірних покривів з метою виявлення корости, педикульозу, інших висипів, у санітарній обробці хворого, транспортуванні хворих у відділення. Опишіть Вашу роботу у щоденнику проходження виробничої практики.
ІІ етап. Ознайомтеся зі структурою терапевтичного відділення і функціональним призначенням його підрозділів – палати для хворих, пост медичної сестри, маніпуляційна, кабінети завідуючого відділенням, старшої медсестри, сестри-господарки, душова, клізмова, туалети. Оцініть відповідність стану ціх підрозділів санітарно-гігієнічним вимогам. Ознайомтеся з режимом відділень.
ІІІ етап. Прийміть участь у роботі молодшого медичного персоналу, приготуванні та застосуванні дезинфікуючих розчинів, прибиранні приміщень, забезпеченні відвідування хворих. Опишіть самостійну роботу у щоденнику проходження виробничої практики.
Для закріплення знань-умінь, розвитку навичок з догляду за хворими вирішіть такі задачі:

Завдання 1.

До приймального відділення доставили непритомну хвору, яка має при собі коштовності (золота каблучка, намисто). Що має зробити медична сестра?

 1. Викликати родичів, аби вони забрали коштовності.

 2. Залишає коштовності на хворій.

 3. Приймає коштовності від медичного персоналу швидкої медичної допомоги за описом у супровідному листі.

 4. Забирає коштовності у хворої, аби сховати їх у себе в робочому столі.

 5. Залишає коштовності у приймальному відділенні.


Завдання 2.

У хворого 60 років з довгим волоссям у приймальному відділенні виявлено педикульоз. Що має зробити медична сестра?

 1. Відмовити хворому у прийомі до стаціонару.

 2. Вичесати волосся густим гребінцем, після чого вимити хворому голову.

 3. Направити хворого для дезинсекції у відділення.

 4. Коротко підстригти волосся, після чого вичесати волосся густим гребінцем і направити хворого у відділення.

 5. Провести обробку волосся згідно інструкції, після чого направити хворого у відділення.


Завдання 3.

До приймального відділення машиною швидкої допомоги направлено хвору у тяжкому стані. Хто визначає засіб санітарної обробки?

 1. Медична сестра приймального відділення.

 2. Фельдшер швидкої допомоги.

 3. Лікар швидкої допомоги.

 4. Лікар приймального відділення.

 5. Завідуючий відділенням, куди поступає хворий.


Завдання 4.

Хворий на пневмонію протестує проти вентиляції палати через фрамугу. Що має робити чергова сестра?

 1. Відкриває фрамугу, не дивлячись на протест хворого.

 2. Загрожує хворому випискою зі стаціонару.

 3. Викликає чергового лікаря.

 4. Викликає родичів хворого.

 5. Роз’яснює хворому безопасність і необхідність саме для нього вентиляції, вкриває його ковдрою, вкриває голову і проводить вентиляцію.


Завдання 5.
^

Під час проведення гігієнічної ванни в приймальному відділенні за станом хворого слідкує:


 1. Молодша медична сестра.

 2. Медична сестра приймального відділення.

 3. Фельдшер швидкої допомоги.

 4. Лікар приймального відділення.

 5. Родичі хворого.


Еталони відповідей. 1 С; 2 Е; 3 D; 4 В.
Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті.

У навчальній кімнаті проводиться тестовий контроль вихідного рівня знань студентів. Потім студенти під контролем викладача приймають участь у роботі приймального відділення, знайомляться з його структурою, оформляють медичну документацію, оглядають шкіру та слизові, проводять антропометричні вимірювання, приймають участь у санітарно-гігієнічній обробці пацієнтів та їх транспортуванні до відділення.

Далі заняття продовжується у терапевтичному відділенні: студенти знайомляться зі структурою відділення, функціями його підрозділів, лікувально-охоронним, санітарно-гігієнічним, лікарняними режимами, приймають участь у роботі молодшого медичного персоналу: приготуванні та застосуванні дезинфікуючих розчинів, прибиранні приміщень, контролі за відвідуванням хворих родичами.

Студенти самостійно описують у щоденнику проходження врибничої практики проведену ними роботу, якість її контролюється викладачем в індивідуальному порядку. Записи у щоденнику підписуються викладачем. Обговорення отриманих даних здійснюється в навчальній кімнаті, де викладач підсумковує заняття, оцінює знання, вміння та практичні навички студентів.

^ Технологічна карта проведення практичного заняття.
Етапи

Час (хв)

Навчальні посібники

Місце проведення

Засоби навчання

Устатку-вання

1.

2.
3.

4.
5.


6.

Перевірка початкового рівня знань:

а) перевірка домашніх завданнь

б) тестовий контроль
Робота у приймальному відділенні.


Робота у терапевтичному відділенні.

Обговорення результатів самостійної роботи студентів.

Тестовий контроль вихідний.

Підведення підсумків.

10

70

70


15
10


5

Граф логічної структури теми.

Тестові завдання.
Медична документація, медичні ваги, ростомір.

Палати, пост медсестри, допоміжні приміщення. (душова, клизменна, туалет)
Робочий зошит студентів. Щоденник з проходження виробничої практики.
Батарея тестів для контроля заключного рівня знань


Медичні ваги, зростомір, дезинфікуючі розчини.
Засоби для проведення дезінсекції, термометри, засоби для миття хворого, каталки.

Навчальна кімната


Приймальне відділення.

Терапевтичне відділення.

Навчальна кімната.

Навчальна кімната.Перелік практичних навичок, які має засвоїти студент за темою 1.


 1. Заповнення медичної документації у приймальному відділенні.

 2. Первинний огляд хворого у приймальному відділенні, огляд на коросту та педикульоз.

 3. проведення антропометричних досліджень, визначення зрісту хворого, маси тіла, індексу маси тіла.

 4. Санітарна обробка хворих у приймальному відділенні.

 5. Транспортування хворих на кріслі, каталці, ношах.

 6. Перекладання хворих на ліжко.

 7. Приготування дезинфікуючих розчинів.

 8. Санітарна обробка приміщень приймального та терапевтичного відділення.

 9. Підготовка посуду для збирання харкотиння, сечі та калу, їхня доставка до лабораторії та дезинфекція посуду.^
Перелік навчально-методичної літератури
Основна література

 1. Нетяженко В. З., Сьоміна А. Г., Присяжнюк М. С. Загальний та спеціальний догляд за хворими, К., 1993-304 стр.

 2. Щуліпенко І. М. Загальний та спеціальний догляд за хворими з основами валеології, К., 1998-384 стр.

 3. Загальний догляд за хворими в терапевтичному та хірургічному стаціонарах / За ред. Візіра А. Д. Учбовий посібник для студентів медичних вузів.- Запоріжжя, 1996.

 4. Методичні розробки для аудиторної та самостійної роботи студентів


Додаткова література:

 1. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Хохлов А.М. Основы общего ухода за больными.-М.: Медицина, 1999

 2. Дзяк Г.В., Нетяженко В.З., Хомизюк Т.А. та ін. Основи обстеження хворого та історія хвороби (довідник).- Дн-ск, Арт-прес, 2002

 3. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика и деонтология.-К.: Здоров я,1994

 4. Пелещук А.П., Передерій В.Г., Рейдерман М.І. Фізичні методи дослідження в клініці внутрішніх хвороб.-К.: Здоров я,1993.


Зав. кафедрою, професор Ж.Д.Семидоцька
Додаток 1.

^

Граф логічної структури теми


“Поняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного профілю. Структура і функції терапевтичного стаціонару”

Т^ ЕРАПЕВТИЧНИЙ СТАЦІОНАР

Етичні засади діяльності медичного персоналу

Приймальне відділення

Терапевтичне відділення

Деонтологія та її роль у догляді за хворими
Принципи фахової субординації у терапевтичному стаціонарі

Прийом та реєстрація хворого
Оформлення медичної документації
Антропометричні вимірювання
Санітарно-гігієнічна обробка
Транспортування хворих

Структура і функції підрозділів відділення

Обов’язки молодшого медичного персоналу


Палати для хворих
Пост медсестри
Маніпуляційний кабінет
Душова, клізменна
ТуалетиПідтримування санітарно-гігієнічного режиму
Підготування посуду для збирання біологічних матеріалів для аналізу
Допомога медичній сестрі при догляді за хворими
Похожие:

Поняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного профілю. Структура І функції терапевтичного стаціонару icon1. Поняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного...
Модуль «догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару»
Поняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного профілю. Структура І функції терапевтичного стаціонару iconТема 1 Основні принципи загального та спеціального догляду за хворими...
Тема 1 Основні принципи загального та спеціального догляду за хворими терапевтичного профілю. Організація роботи відділень терапевтичного...
Поняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного профілю. Структура І функції терапевтичного стаціонару iconЯкі заходи передбачає загальний догляд за хворими?
Основні професійні обов’язки медичного персоналу по догляду за хворими (лікаря, медичної сестри, молодшої медичної сестри)?
Поняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного профілю. Структура І функції терапевтичного стаціонару iconПерелік навчально-методичної літератури основна література
Нетяженко В. З., Сьоміна А. Г., Присяжнюк М. С. Загаль­ний та спеціальний догляд за хворими, К., 1993. 304 с
Поняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного профілю. Структура І функції терапевтичного стаціонару iconДогляд за хворими це комплекс заходів, спрямованих на створення сприятливих...
Визначення: Догляд за хворими це комплекс заходів, спрямованих на створення сприятливих
Поняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного профілю. Структура І функції терапевтичного стаціонару iconТематичний план практичних занять під час проходження виробничої...
...
Поняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного профілю. Структура І функції терапевтичного стаціонару iconПід час проходження виробничої практики «Сестринська справа»
Морально-етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні. Організація роботи та обов’язки медичної сестри основних структурних...
Поняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного профілю. Структура І функції терапевтичного стаціонару iconОцінка стану хворого та основних параметрів його життєдіяльності
Модуль «Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару»
Поняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного профілю. Структура І функції терапевтичного стаціонару iconДогляд за хворими, оперованими на органах черевної порожнини, промежину,...
Введення у хірургію. Невідкладні хірургічні стани. Основи анестезіології та реаніматології
Поняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного профілю. Структура І функції терапевтичного стаціонару iconМетодична вказівка для самостійної роботи студентів (срс)
Навчальна тема срс: «Оволодіти практичними навичками роботи молодшого медичного персоналу у приймальному та терапевтичному відділеннях...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница