Змістовий модуль особливості догляду за хворими хирургічного профілю


Скачать 26.34 Kb.
НазваниеЗмістовий модуль особливості догляду за хворими хирургічного профілю
Дата публикации24.05.2013
Размер26.34 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Спорт > Документы
Змістовий модуль 2.

ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ХИРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ,

Конкретні цілі;

- Демонструвати володіння основними принципами меди­чної етики та деонтології в хірургії

  • Визначати основні функції та структуру хірургічного стаціонару

  • Демонструвати володіння навичками достримання сантарно-гігієнічного режиму хірургічного стаціонару та його структурних підрозділів

  • Засвоїти основи догляду за хірургічними хворими з інфекційною патологією

- Засвоїти основні принципи дотримання асептики та антисептики в умовах хірургічного стаціонару.

- Демонструвати заходи догляду за хворими у післяопера­ційному періоді та методи профілактики можливих ускладнень
^ ТЕМА 1 (5). Особливості організації догляду за хворими в умо­вах хірургічного стаціонару.
Основні принципи медичної етики і деонтології в хірургіч­ній клініці. Структура хірургічної клініки. Організація роботи приймального відділення хірургічного стаціонару. Особливості санітарної обробки хворих з хірургічною патологією в прийма­льному відділенні. Особливості проведення антропометрії та тер­мометрії хворого з гострою хірургічною патологією. Вимоги до особистої гігієни та одягу медперсоналу в хірургічному стаціо­нарі, вимоги до білизни та одягу хворих хірургічного профілю. Транспортування хворого з гострою хірургічною патологією до відділення та операційної.

Основні принципи дотримання санітарно-гігієнічного режи­му хірургічного відділення. Правила прибирання основних під­розділів хірургічного стаціонару. Особливості дотримання ліку­вально-охоронного режиму хірургічного відділення.

ТЕМА 2 (6). 6. Асептика і антисептика.

Поняття про хірургічну інфекцію. Чиста та гнійна перев'я­зочні. Організація роботи гнійної перев'язочної і особливості догляду за хворими з гнійною патологією. Утилізація перев'язу­вального матеріалу, забрудненого гнійними виділеннями. Орга­нізація догляду за хворими з анаеробною інфекцією.

Основні антисептичні засоби. Класифікація хімічних та біоло­гічних засобів антисептики, механізм дії та методи застосування.

Будова операційного блоку і підтримання санітарно-гігіє-нічного режиму в операційній. Організація різних видів приби­рання в операційній. Засоби і методи обробки рук хірурга та операційного поля.

Визначення і класифікація методів стерилізації ріжучих, оп­тичних та загальнохірургічних інструментів. Основні методи сте­рилізації шовного матеріалу. Будова, принцип і режим роботи автоклаву, правила безпеки при роботі з автоклавом.
^ ТЕМА 3 (7). Хірургічні маніпуляції, хірургічна операція, догляд за оперованими хворими.
Поняття про хірургічну маніпуляцію та хірургічну опера­цію. Основні види оперативних втручань, поняття про етапи їх виконання. Основні етапи проведення плевральної пункції, аб-доменоцентезу, діагностичної пункції та обов'язки молодшого медичного персоналу по підготовці хворих до цих маніпуляцій. Види хірургічного інструментарію. Поняття про основні види хірургічних швів.

Основні задачі передопераційного періоду. Поняття про передопераційну підготовку хворого. Підготовка до ургентного та планового втручання. Різновиди клізм та особливості їх за­стосування у хірургічних хворих. Психологічна підготовка хво­рого до операції та роль в ній молодшого медичного персоналу. Основні принципи догляду за хворими у післяопераційному пе­ріоді і профілактика можливих ускладнень.

Похожие:

Змістовий модуль особливості догляду за хворими хирургічного профілю icon10. Особливості організації догляду за хворими в умовах хірургічного...
Тема 10. Особливості організації догляду за хворими в умовах хірургічного стаціонару
Змістовий модуль особливості догляду за хворими хирургічного профілю iconТематичний план практичних занять під час проходження виробничої...
...
Змістовий модуль особливості догляду за хворими хирургічного профілю iconТема 1 Основні принципи загального та спеціального догляду за хворими...
Тема 1 Основні принципи загального та спеціального догляду за хворими терапевтичного профілю. Організація роботи відділень терапевтичного...
Змістовий модуль особливості догляду за хворими хирургічного профілю icon1. Поняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного...
Модуль «догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару»
Змістовий модуль особливості догляду за хворими хирургічного профілю iconЯкі заходи передбачає загальний догляд за хворими?
Основні професійні обов’язки медичного персоналу по догляду за хворими (лікаря, медичної сестри, молодшої медичної сестри)?
Змістовий модуль особливості догляду за хворими хирургічного профілю iconПроходження виробничої практики з догляду за хворими

Змістовий модуль особливості догляду за хворими хирургічного профілю iconТема «Застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші...

Змістовий модуль особливості догляду за хворими хирургічного профілю iconПоняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного...
...
Змістовий модуль особливості догляду за хворими хирургічного профілю iconПро виконану під час виробничої практики роботу з догляду за хворими...

Змістовий модуль особливості догляду за хворими хирургічного профілю iconЗаняття
Внутрішньолікарняні інфекції та їх профілактика. Особливості проведення профілактичних та протиепідемічних заходів в лікувально-профілактичних...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница