Закон україни


Скачать 219.81 Kb.
НазваниеЗакон україни
страница1/2
Дата публикации13.06.2013
Размер219.81 Kb.
ТипЗакон
userdocs.ru > Спорт > Закон
  1   2


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про трубопровідний транспорт

Закон введено в дію з дня опублікування - 15 червня 1996 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 15 травня 1996 року N 193/96-ВР)


Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Законами
України
від 11 грудня 2003 року N 1377-IV
,
 від 19 січня 2006 року N 3370-IV
,
 від 6 лютого 2007 року N 605-V
,
 від 27 квітня 2007 року N 997-V
,
від 25 грудня 2008 року N 800-VI
,
від 17 лютого 2009 року N 993-VI
,
від 8 липня 2010 року N 2467-VI
,
 від 23 грудня 2010 року N 2887-VI
,
 від 22 грудня 2011 року N 4220-VI
,
 від 13 квітня 2012 року N 4658-VI
,
 від 2 жовтня 2012 року N 5406-VI


Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності трубопровідного транспорту.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

магістральний трубопровід - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів;

промислові трубопроводи (приєднані мережі) - всі інші немагістральні трубопроводи в межах виробництв, а також нафтобазові, внутрішньопромислові нафто-, газо- і продуктопроводи, міські газорозподільні, водопровідні, теплопровідні, каналізаційні мережі, розподільчі трубопроводи водопостачання, меліоративні системи тощо;

(абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами
України від 27.04.2007 р. N 997-V,
від 08.07.2010 р. N 2467-VI)

технічний коридор - земельна ділянка, в межах якої прокладено систему трубопроводів і комунікацій;

виконавча зйомка - нанесення розташування об'єкта на план землекористування та на інші картографічні матеріали;

дефектоскопія внутрішньої порожнини трубопроводу - визначення, реєстрування або передавання геометричних, фізичних та інших параметрів трубопроводу і його антикорозійного покриття, які характеризують його технічну надійність, за допомогою комплексу приладів, що розміщуються всередині трубопроводу;

діагностика - комплекс технічних заходів щодо визначення технічних параметрів трубопроводу;

об'єкти трубопровідного транспорту - магістральні та промислові трубопроводи, включаючи наземні, надземні і підземні лінійні частини трубопроводів, а також об'єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що забезпечують безпечну та надійну експлуатацію трубопровідного транспорту;

(статтю 1 доповнено абзацом восьмим згідно із
Законом України від 11.12.2003 р. N 1377-IV)


охоронна зона - землі вздовж магістральних та промислових трубопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об'єкти та довкілля в цілому.

(статтю 1 доповнено абзацом дев'ятим згідно із 
Законом України від 11.12.2003 р. N 1377-IV)


Стаття 2. Система трубопровідного транспорту України

Систему трубопровідного транспорту України становлять:

магістральний трубопровідний транспорт;

промисловий трубопровідний транспорт.

Стаття 3. Законодавство про трубопровідний транспорт і його мета

Відносини в галузі трубопровідного транспорту регулюютьсяЗаконом України "Про транспорт", цим Законом та іншими актами законодавства України.

Відносини підприємств трубопровідного транспорту в Україні, власниками яких є інші держави, регулюються цим Законом у частині, яка не суперечить міждержавним договорам України.

Нормативні акти, що визначають правила проектування, будівництва, експлуатації, капітального ремонту та реконструкції об'єктів трубопровідного транспорту, організацію безпеки та охорони праці під час їх будівництва та експлуатації, пожежної, екологічної безпеки та санітарні норми, є обов'язковими для підприємств, установ, організацій та громадян.

Метою законодавства про трубопровідний транспорт є регулювання відносин на всіх етапах створення та функціонування (проектування, будівництво, експлуатація, капітальний ремонт, реконструкція тощо) трубопровідного транспорту, встановлення гарантій безпеки життя та здоров'я населення, забезпечення охорони навколишнього природного середовища і національного багатства України від можливого негативного впливу під час експлуатації об'єктів цього виду транспорту.

Особливості застосування Закону України "Про підприємства в Україні" до підприємств трубопровідного транспорту визначаються цим Законом, а також актами Кабінету Міністрів України, що видаються на його основі.

^ Стаття 4. Сфера дії Закону про трубопровідний транспорт

Дія цього Закону поширюється на відносини в галузі трубопровідного транспорту, призначеного для транспортування вуглеводнів, хімічних продуктів, води та інших продуктів і речовин з місць їх знаходження, видобутку (від промислів), виготовлення або зберігання до місць їх переробки чи споживання, перевантаження та подальшого транспортування.

Особливості застосування цього Закону щодо функціонування промислового трубопровідного транспорту визначаються Кабінетом Міністрів України.

^ Стаття 5. Суб'єкти правового регулювання відносин у галузі трубопровідного транспорту

Суб'єктами правового регулювання відносин у галузі трубопровідного транспорту є юридичні і фізичні особи, діяльність яких безпосередньо стосується:

оборони держави;

науково-дослідних, пошукових, проектно-конструкторських, експертних та інших інженерних робіт і послуг у цій галузі;

будівельних, будівельно-монтажних, спеціалізованих монтажних, ремонтних, налагоджувальних, пускових та інших робіт і послуг у цій галузі;

експлуатації трубопроводів;

виробництва і поставок будівельних та конструкційних матеріалів, обладнання, машин, механізмів, контрольно-вимірювальних приладів та іншого обладнання для підприємств, їх об'єднань і організацій, діяльність яких пов'язана з проектуванням, будівництвом, комплектацією та експлуатацією об'єктів трубопровідного транспорту;

забезпечення захисту персоналу і населення, а також навколишнього природного середовища під час будівництва, експлуатації, капітального ремонту та реконструкції об'єктів трубопровідного транспорту;

забезпечення безпеки на трубопровідному транспорті;

зовнішньоекономічних відносин у сфері трубопровідного транспорту;

державного нагляду і контролю за будівництвом і експлуатацією об'єктів трубопровідного транспорту.

^ Стаття 6. Основні принципи державної політики у сфері трубопровідного транспорту

Основними принципами державної політики у сфері трубопровідного транспорту, враховуючи його пріоритетність в економіці України, є:

забезпечення надійного та безпечного функціонування трубопровідного транспорту;

забезпечення виконання першочергових завдань, спрямованих на підтримку обороноздатності держави;

координація науково-дослідних, пошукових, проектно-конструкторських, експертних та інших інженерних робіт і послуг у цій галузі;

сприяння реконструкції і модернізації діючих об'єктів, оснащення їх сучасним ефективним обладнанням, автоматизованими системами обліку і контролю тощо;

зменшення енергетичної залежності України від держав - експортерів традиційних енергоносіїв (нафти, газу та продуктів їх переробки);

додержання екологічної безпеки трубопровідного транспорту;

захист економічних інтересів України та законних інтересів підприємств і організацій трубопровідного транспорту;

забезпечення якісних та безпечних послуг при транспортуванні енергоносіїв та хімічних продуктів через територію України;

сприяння раціональному транспортуванню вуглеводнів, хімічних продуктів, води та інших продуктів і речовин;

сприяння міжнародному співробітництву у сфері трубопровідного транспорту.

^ Стаття 7. Трубопровідний транспорт як об'єкт власності

Магістральний трубопровідний транспорт має важливе народногосподарське та оборонне значення і є державною власністю України.


Частину другу статті 7 виключено

(статтю 7 доповнено новою частиною другою
 згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 800-VI
,

частину другу статті 7 виключено згідно із
 Законом України від 22.12.2011 р. N 4220-VI)


Об'єкти магістрального трубопровідного транспорту, побудовані за кошти комунальних підприємств або приватних суб'єктів господарювання, належать таким комунальним підприємствам або приватним суб'єктам господарювання на праві власності. Інвестор - учасник угоди про розподіл продукції, укладеної відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", може будувати об'єкти трубопровідного транспорту та здійснювати їх експлуатацію, якщо вони збудовані та експлуатуються (утримуються) з дотриманням технічних вимог та стандартів.

(статтю 7 доповнено частиною другою
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5406-VI)Частину третю статті 7 виключено

(статтю 7 доповнено новою частиною третьою
 згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 800-VI,
у зв'язку з цим частини другу - четверту вважати
 відповідно частинами четвертою - шостою
,

частину третю статті 7 виключено згідно із
 Законом України від 22.12.2011 р. N 4220-VI)


Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, та Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України виключно з метою та на виконання зобов'язань, взятих Україною відповідно до Закону України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства".

(частина четверта статті 7 у редакції Закону
 України від 06.02.2007 р. N 605-V
,

із змінами, внесеними згідно із
 
Законами
України від 17.02.2009 р. N 993-VI,
 від 23.12.2010 р. N 2887-VI,
 у редакції Закону України
 від 13.04.2012 р. N 4658-VI)


Приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", а також підприємств, установ, організацій, утворених внаслідок їх реорганізації, забороняється.

(статтю 7 доповнено новою частиною п'ятою
 згідно із Законом України від 13.04.2012 р. N 4658-VI)


Відчуження основних фондів, акцій та часток у статутному капіталі державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, а також підприємств, установ, організацій, утворених внаслідок їх реорганізації, передача їх з балансу на баланс, у концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів, акцій та часток у статутному капіталі цих підприємств, а також основних фондів та акцій Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірніх та заснованих нею підприємств, забороняється, крім випадків, коли результатом таких дій є: передача основних фондів, акцій та часток у статутному капіталі таких підприємств виключно бюджетній установі, державному підприємству або акціонерному товариству, 100 відсотків акцій якого перебуває в державній власності України; створення державних підприємств або акціонерних товариств, 100 відсотків акцій та часток у статутному капіталі яких перебуває в державній власності України.

(статтю 7 доповнено новою частиною шостою
 згідно із Законом України від 13.04.2012 р. N 4658-VI)


Дія частини шостої цієї статті не поширюється на відчуження основних фондів державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", її дочірніх та заснованих нею підприємств, що не використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, яке здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

(статтю 7 доповнено новою частиною сьомою
 згідно із Законом України від 13.04.2012 р. N 4658-VI
,
 у зв'язку з цим частини п'яту і шосту
 вважати відповідно частинами восьмою і дев'ятою
)Щодо державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірніх та заснованих нею підприємств, а також підприємств, утворених внаслідок реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірніх та заснованих нею підприємств, не може бути порушено справу про банкрутство.

(статтю 7 доповнено новою частиною восьмою згідно із
 Законом України від 06.02.2007 р. N 605-V,
 у зв'язку з цим частину
п'яту вважати частиною шостою,
 частина восьма статті 7 у редакції
 Закону України від 13.04.2012 р. N 4658-VI)


Зміна форм власності промислового трубопровідного транспорту здійснюється згідно з чинним законодавством.
  1   2

Похожие:

Закон україни iconНе виникнення та розвиток нотаріату
Конституція України. Закон України “Про внесення змін до Конституції України”. Текст відповідає офіційному. – К.: Школа, 2005
Закон україни iconКодекс Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-vi
Закон №4834 – Закон України від 24 травня 2012 року №4834-vi „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення...
Закон україни iconУзагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення складу...
Закон України від 04 листопада 2011року №4014-vі „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів...
Закон україни iconЗакон України «Про державну службу»
Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, схв. Указом...
Закон україни iconЗакон україни «про засади державної мовної політики»
Відповідно до положень Конституції України, Декларації прав національностей, Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії...
Закон україни iconЗакон України «Про судоустрій І статус суддів»
Законодавство, що регламентує питання доступу до публічної інформації в судових органах України
Закон україни iconНародний депутат україни
України” та ст. 89 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної...
Закон україни iconДержавна податкова адмiнiстрацiя україни лист
Принципи  побудови  системи  оподаткування  в  Україні, податки  І збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових ...
Закон україни iconЗакон україни
О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Сообщества
Закон україни iconЗакону України "Про внесення змін до
Листопада 2011 року у Верховній Раді України зареєстрований законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница