Міністерство внутрішніх справ україни


Скачать 305.62 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ україни
страница1/3
Дата публикации03.07.2013
Размер305.62 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Спорт > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.12.2004 N 1603
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 січня 2005 р.

за N 68/10348

Про затвердження Порядку провадження

за заявами про оформлення паспортів громадянина

України для виїзду за кордон і проїзних

документів дитини

З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів

України від 31 березня 1995 року N 231 ( 231-95-п )

"Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина

України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх

тимчасового затримання та вилучення" (із змінами і доповненнями)

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок провадження за заявами про оформлення

паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних

документів дитини (далі - Порядок) (додається).
2. Начальникам головних управлінь МВС України в Автономній

Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь

МВС України в областях та місті Севастополі, районних, районних у

містах, міських управлінь і відділів внутрішніх справ:
2.1. Організувати вивчення Порядку з особовим складом органів

та підрозділів внутрішніх справ і забезпечити неухильне дотримання

її вимог.
2.2. Забезпечити територіальні органи та підрозділи

Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та

реєстрації фізичних осіб МВС України необхідною кількістю штампів

відповідного зразка.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України

від 02.07.96 N 459 ( z0357-96 ) "Про затвердження Інструкції про

порядок оформлення та видачі паспортів громадянина України і

проїзних документів дитини для виїзду за кордон", зареєстрований в

Міністерстві юстиції України 16.07.96 за N 357/1382 (із змінами та

доповненнями).
4. Наказ подати в установленому порядку на державну

реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра генерал-лейтенанта міліції Присяжнюка А.Й.
6. Наказ надіслати за належністю.
Т.в.о. Міністра

генерал-лейтенант міліції В.О.Жук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

21.12.2004 N 1603
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 січня 2005 р.

за N 68/10348

ПОРЯДОК

провадження за заявами про оформлення паспортів

громадянина України для виїзду за кордон

і проїзних документів дитини

Загальні положення
1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 13 Правил

оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за

кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та

вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від

31 березня 1995 року N 231 ( 231-95-п ), із змінами і доповненнями

(далі - Правила).
Цей Порядок визначає процедуру прийому та розгляду заяв про

оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і

проїзних документів дитини, а також прийняття за ними рішень.
2. Заява про оформлення паспорта громадянина України для

виїзду за кордон (далі - паспорт) або проїзного документа дитини

(далі - проїзний документ) подається за місцем проживання особи до

управлінь (відділів) у справах громадянства, імміграції та

реєстрації фізичних осіб головних управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області,

управлінь МВС України в областях та місті Севастополі

(далі - територіальні органи), відділів, відділень у справах

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських,

районних управлінь (відділів) МВС (далі - територіальні

підрозділи).
Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"

( 1382-15 ) (далі - Закон) місцем проживання є

адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа

проживає строком понад 6 місяців на рік.
Громадяни України зобов'язані зареєструвати місце проживання

у порядку, встановленому статтею 6 вищезазначеного Закону

( 1382-15 ).
3. Заява-анкета про оформлення паспорта/проїзного документа

подається громадянином України особисто або через своїх законних

представників. Діти віком від 16 до 18 років можуть самостійно

передати до територіального органу чи територіального підрозділу

документи для оформлення їм паспорта/проїзного документа.
4. Заяви-анкети про оформлення паспорта/проїзного документа

приймаються працівниками територіальних органів та територіальних

підрозділів за умови подання всіх документів, передбачених

Правилами.
Особи віком від 18 до 25 років, які відслужили строкову

військову службу, подають військовий квиток або документ, що його

замінює.
Особи віком від 18 до 25 років, які підлягають призову на

строкову військову службу, разом із заявою про оформлення паспорта

подають довідку відповідного військового комісаріату щодо

можливості виїзду з України. Форма довідки затверджується

Міноборони України.
Зазначені в абзаці 11 пункту 10 Правил документи не подаються

у разі виїзду на постійне проживання до держав, з якими Україною

укладено договори про правову допомогу у цивільних, сімейних та

кримінальних справах (додаток 1). За наявності заперечень батьків

або законних представників неповнолітніх дітей, які залишаються в

Україні, паспорт/проїзний документ оформлюється на підставі

рішення суду.
За окремими письмовими зверненнями юридичні і фізичні особи

можуть отримати платні послуги, затверджені постановою Кабінету

Міністрів України від 7 квітня 2003 року N 478 ( 478-2003-п )

"Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися

службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб". У

цьому разі до заяви долучається документ про оплату послуг

відповідно до спільного наказу МВС України, Мінфіну України та

Мінекономіки України від 26.08.2003 N 1029/541/245 ( z0883-03 )

"Про затвердження розмірів плати за послуги, що надаються службою

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, та Порядку

їх надання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

01.10.2003 за N 883/8204.
Усі документи, пов'язані з оформленням паспорта/проїзного

документа, долучаються до заяви-анкети.
5. При прийнятті заяви-анкети працівники територіальних

органів і територіальних підрозділів перевіряють повноту поданих

документів, правильність заповнення заяви-анкети, звіряють

зазначені в ній відомості з даними паспорта громадянина України,

скріплюють печаткою територіального органу чи територіального

підрозділу фотокартку заявника на заяві-анкеті (печатка не повинна

закривати елементи обличчя і проставляється в нижньому правому чи

лівому куті фотокартки). При цьому особлива увага звертається на

належність паспорта даній особі, для чого вміщена в ньому

фотокартка ототожнюється із зовнішністю його пред'явника та

фотокарткою на заяві-анкеті. Установлюється, чи є паспорт дійсним,

тобто виданим відповідним органом, наявність у ньому необхідних

підписів, відбитків печаток та інших реквізитів, своєчасність

вклеювання фотокартки з досягненням 25- чи 45-річного віку.

Перевіряється, чи немає в паспорті слідів виправлень,

витравлювання, підроблення відбитків печаток, штампів, інших

записів, переклеювання фотокарток, заміни внутрішніх аркушів

(номер та серія на всіх аркушах паспорта повинні збігатися).
У разі потреби заявникові пропонується дати додаткові

пояснення або зробити уточнення.
6. Прийнята заява-анкета підписується працівником

територіального органу чи територіального підрозділу, який її

прийняв, із зазначенням його прізвища, ініціалів, посади та дати

прийняття.
Прийняті матеріали реєструються в журналі обліку і заявникам

не повертаються (крім квитанції про сплату державного мита у разі

відмови у видачі паспорта).
Особливі положення
7. Для оформлення другого паспорта/проїзного документа чи

одночасного оформлення двох паспортів/проїзних документів

громадянин додатково подає заяву, в якій обґрунтовує необхідність

здійснення регулярних поїздок за кордон (наприклад: здійснення

пасажирських чи вантажних перевезень, участь у спортивних

змаганнях чи концертно-театральних гастролях, підприємницька,

туристична чи журналістська діяльність тощо). При одночасному

оформленні двох паспортів/проїзних документів подаються дві

заяви-анкети з одним примірником необхідних документів кожна.
У разі одночасного оформлення двох паспортів/проїзних

документів інформація про це позначається на 40 і 41 позиціях

знаків нижнього машинозчитуваного рядка кожного з них символами

відповідно Р1 та Р2. При окремому оформленні другого

паспорта/проїзного документа на четвертій чи п'ятій сторінці

першого паспорта/проїзного документа проставляється штамп

(додаток 2) і робиться відповідний запис.
У разі якщо один з паспортів/проїзних документів втрачений

чи вилучений (зданий), відмітка про це вноситься на четверту чи

п'яту сторінку того документа, що залишився в користуванні

заявника (додаток 3).
При оформленні паспорта/проїзного документа для виїзду за

кордон на постійне проживання на четвертій чи п'ятій сторінці

паспорта/проїзного документа проставляється штамп "Постійне

проживання" (додаток 4), який скріплюється печаткою. За наявності

в таких осіб двох паспортів/проїзних документів один з них

вилучається і підлягає знищенню в установленому порядку. Підлягає

також вилученню в таких осіб та знищенню в установленому порядку

паспорт громадянина України з відміткою про зняття з

реєстраційного обліку. При поверненні таких громадян на постійне

проживання в Україну вказаний штамп анулюється, а паспорт/проїзний

документ повертається власникові. Якщо вказані громадяни не

знялися з консульського обліку в закордонних дипломатичних

установах України, ця процедура здійснюється за їх заявою

територіальним органом у порядку, встановленому Державним

департаментом у справах громадянства, імміграції та реєстрації

фізичних осіб МВС України (далі - ДДГІРФО МВС України).
За клопотанням батьків (законних представників) фотокартка

дитини, яка виїжджає разом з ними, може бути вклеєна в їхні

паспорти до досягнення дитиною 5-річного віку.
Відмітки про видачу, втрату, вилучення (здавання)

паспорта/проїзного документа проставляються також на 7-9 сторінках

паспорта громадянина України (додатки 2 і 3).
8. До досягнення громадянином 18-річного віку паспорт замість

проїзного документа оформляється на такі терміни:

на 10 років - у разі виїзду на постійне проживання за кордон

усиновленої іноземцями дитини - громадянина України незалежно від

країни в'їзду та віку дитини (паспорт оформлюється у строк до

10 робочих днів);

на 10 років - у разі виїзду осіб, які досягли 16-річного

віку, до країн чи для участі в заходах міжнародних організацій,

які вимагають наявності паспорта (додаток 5), а також у разі

виїзду за кордон на постійне проживання, у довгострокове

відрядження, на навчання, стажування, працевлаштування за

контрактом або на лікування;

на 3 роки - у разі виїзду до країн чи для участі в заходах

міжнародних організацій, які вимагають наявності паспорта

(додаток 5), осіб, які не досягли 16-річного віку.
^ 9. Відповідно до статті 5 Закону України ( 3857-12 )

"Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"

загальний термін розгляду заяв про оформлення паспорта/проїзного

документа (або про оформлення дозволу для виїзду за кордон на

постійне проживання) не повинен перевищувати трьох місяців із дня

подання документів. У разі централізованого виготовлення

паспорта/проїзного документа відповідно до постанови Кабінету

Міністрів України від 02.04.2002 N 450 ( 450-2002-п )

"Про затвердження Порядку централізованого оформлення,

виготовлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за

кордон" (із змінами і доповненнями) цей термін не може

перевищувати 30 днів після оформлення анкети. Згідно з підпунктом

"б" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від

21.01.93 N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (із змінами і

доповненнями) за видачу паспорта справляється державне мито.
За окремою заявою громадянина, у разі сплати подвійної ставки

державного мита, паспорт оформлюється достроково - до 10 робочих

днів (підпункт "л" пункту 6 статті 3 Декрету ( 7-93 ). Подвійна

ставка державного мита справляється також у разі оформлення

паспорта в терміновому порядку.
У терміновому порядку, до 3 робочих днів, паспорт/проїзний

документ оформлюється, якщо поїздка пов'язана з терміновим

лікуванням від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує

тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном.

Зазначені обставини мають бути підтверджені документами,

визначеними у пункті 7 Правил, строк дії яких не перевищує 15 днів

від дати їх видачі (відправлення).
Відповідно до пункту 23 Правил територіальні органи та

територіальні підрозділи ведуть облік інформації, яка до них

надходить, про наявність підстав для тимчасових обмежень у видачі

паспорта/проїзного документа, визначених у пункті 22 Правил. При

цьому територіальні органи невідкладно надсилають зазначену

інформацію територіальним підрозділам за місцем проживання особи,

а територіальні підрозділи - територіальним органам за

підпорядкованістю.
Розгляд заяв про оформлення

паспорта/проїзного документа
10. Територіальні органи та територіальні підрозділи, що

прийняли заяву-анкету про оформлення паспорта/проїзного документа,

вживають заходів до з'ясування наявності чи відсутності в осіб,

старших 14 років, підстав для тимчасової відмови у видачі

паспорта/проїзного документа, перелічених у пункті 22 Правил.
З цією метою працівники відповідного територіального

підрозділу у міських без районного поділу, районних та районних у

містах відділах (управліннях) органів внутрішніх справ за обліком

служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, що

включає також облік адресно-довідкового бюро (групи) цього

підрозділу, протягом п'яти робочих днів здійснюють перевірку

наявності чи відсутності: діючих неврегульованих аліментних,

договірних чи інших невиконаних зобов'язань заявника (підпункт 2
  1   2   3

Похожие:

Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни iconМарчук А. І. Мзо судова психіатрія. Навчальний посібник
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Б структурований текст, у якому можуть здійснюватися переходи по виділених мітках
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Б структурований текст, у якому можуть здійснюватися переходи по виділених мітках
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство освіти І науки україни національна академія внутрішніх справ україни

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница